Agrovides darba grupa 2019. gada 17. jūnijā Briselē

COPA-COGECA Agrovides darba grupa norisinājās 2019. gada 17. jūnijā Briselē, kur Latviju pārstāvēja eksperte Agnese Hauka.

Darba grupā skatītie jautājumi:

  1. ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas novērtēšana;
  2. COPA-COGECA pozīcijas dokuments par Klimata pārmaiņām;
  3.  KLP ietekme uz klimata pārmaiņām;
  4. Metāna ietekme uz vidi;
  5. Pasākumi putnu populācijas uzlabošanai;
  6. Ūdens ilgtspējīga izmantošana;
  7. u.c.

Vairāk par darba grupā diskutēto lasiet Agneses Haukas atskaitē.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.