Agrovides darba grupa 2014. gada 22.–23. maijā Briselē

2014. gada 22.-23. maijā norisinājās COPA-COGECA un EK Agrovides darba grupa Briselē. No Latvijas šajā sanāksmē piedalījās Zanda Krūklīte.

Darba grupā skatītie jautājumi:

 • KLP;
 • Dabiskās ganības/augstas dabiskās vērtības lauksaimniecības zemes;
 • Klimata un enerģētikas politikas ietvara 2030 – ietekme uz lauksaimniecību un zemes izmantošanas emisijām un piesaisti (LULUCF);
 • Ekstrēmi laika apstākļi;
 • Direktīva par ietekmes novērtējumu 2011/92/ES par ietekmes novērtējumu par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN);
 • Resursu efektivitāte;
 • Augu aizsardzības līdzekļi;
 • Mēslošanas līdzekļu regulas pārskatīšana;
 • Ūdens;
 • Bioloģiskā daudzveidība;
 • Augsnes un zemes lietošana;
 • Gaisa politika: „Eiropas tīra gaisa programma”;
 • Informācija par jaunajām sociālā dialoga grupām un vēlēšanu paziņojums.

 

Vairāk par darba grupā diskutēto lasiet Zandas Krūklītes atskaite.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

 • HTML tagi nav atļauti.
 • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
 • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.

Partneri

Iepriekšējais

Kļūda | Lauku tīkls

Kļūda

Statusa ziņojums

 • statistics_cron: Launched in thread 1
 • queue_smtp_failure_queue: Launched in thread 1
 • queue_views_bulk_operations: Launched in thread 1
 • simplenews_cron: Launched in thread 1
 • queue_smtp_send_queue: Launched in thread 1
Tīmekļa vietnē notika negaidīta kļūda. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk.