Agrovides darba grupa 2014. gada 13. novembrī Briselē

2014. gada 13. novembrī norisinājās COPA-COGECA Agrovides darba grupa Briselē. No Latvijas šajā sanāksmē piedalījās Zanda Krūklīte.

Darba grupā skatītie jautājumi:

 • Gaisa kvalitātes politika: programma „Tīru gaisu Eiropā”;
 •  Ūdens politika;
 • Jaunākā informācija par labākā pieejamā tehniskā paņēmiena (LPTP; angliski BREF)  sagatavošanu saskaņā ar Rūpniecisko emisiju direktīvu un lauksaimniecību;
 • ANO Starptautiskais augsnes gads 2015;
 • Gatavošanās pirmajai EK Sociālā dialoga grupai „Vides un klimata pārmaiņas” 14. novembrī;
 • Klimata un enerģētikas politikas satvars 2030. gadam;
 • ES bioloģiskās daudzveidības politika:
  • ES dabas aizsardzības tiesību aktu piemērotības pārbaude;
  • Aktivitātes, kas attiecas uz ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju līdz 2020.gadam;
  • Ieguldījums diskusijai par publikāciju „ES lauksaimniecības reformas bioloģiskajā daudzveidībā, dalībvalstu veiktie pasākumi dabīgo pļavu un ilggadīgo zālāju saglabāšanai”.

Vairāk par darba grupā skatīto lasiet Zandas Krūklītes atskaitē.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

 • HTML tagi nav atļauti.
 • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
 • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.