Apmācības "Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana"

Datums: 
10. Novembris, 2016
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Preiļu konsultāciju birojs

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD030816/V35
Mācību kursa nosaukums: Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana (t.sk. skābbarības sagatavošanas nosacījumi, lopbarības ražošana un nosacījumi, barības devu sastādīšana)
Grupas nr. LLKC25Pr03
LLKC Preiļu konsultāciju birojs organizē apmācības "Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana"
Norises laiks 10., 11., un 17. novembris

10.11.2016. programma:
1.Barības vielu nozīme dažādu sugu dzīvnieku ēdināšanā, barības devu sastādīšanas principi. Lektors: Zita Briška

11.11.2016. programma:
1. Kvalitatīvu barības līdzekļu sagatavošanas nosacījumi. Dažādu barības līdzekļu nozīme dažādu sugu dzīvnieku ēdināšanā. Dažādu sugu dzīvnieku barības devu sastādīšana. Lektors Silvija Dreijere
2. Skābbarības gatavošana, piemērojot barības līdzekļu sagatavošanas nosacījumus. Lektors - Zita Briška

17.11.2016. programma:
1. Lopbarības kvalitātes novērtēšana (siens, skābsiens, skābbarība) un analīze. Lektors - Zita Briška
2. Sastādīto un praktiski izēdināto barības devu atšķirību izvērtējums. Lopbarības ražošanas plāna sastādīšana. Lektors - Silvija Dreijere

Apmācībām obligāta pieteikšanās. Vairāk informācijas pie LLKC Preiļu konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultantes Jolantas Augšpūles, tel.nr. 26788681 vai jolanta.augspule@llkc.lv

Kontaktinformācija: 
Jolanta Augšpūle, 26788681
Pielikums: 
Reģions filtram: