Informatīvais seminārs Rēzeknē: Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2015.gadā

Datums: 
30. Janvāris, 2015
Reģions: 
Vieta: 
Rēzekne

Šogad lauksaimniekiem atšķiras prasības platību maksājumu saņemšanai, jo vienoto platību maksājumu varēs saņemt tikai tad, ja tiks ievēroti zaļināšanas nosacījumi. Par to piedāvājam plašāk uzzināt seminārā, kas notiks 30. janvārī.
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Rēzeknes nodaļa organizē informatīvo semināru par jaunākajām aktualitātēm lauksaimniecības, mežsaimniecības nozarēs un aicina visus interesentus apmeklēt pasākumu, kas notiks piektdien, 30. janvārī, pulksten 10.00 Rēzeknē, Dārzu ielā 7a (semināru zālē).
Informatīvā semināra laikā tiks sniegta aktuālā informācija par tiešajiem maksājumiem. Viens no aktuālākajiem jautājumiem šobrīd ir jaunais maksājums par zaļināšanas prasību ievērošanu.
Platību maksājumi 2015. gadā veidosies no divām galvenajām daļām – vienotā platību maksājuma un maksājuma par klimatam un videi labvēlīgas lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanu. Lai 2015. gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā, daļai saimniecību būs jāievēro zaļināšanas prasības, kas atkarīgas no aramzemes platības lieluma. Saskaņā ar zaļināšanas praksēm, lauksaimniekam jānodrošina kultūraugu dažādošana, jāizveido un/vai jāuztur ekoloģiski nozīmīgas platības un jāsaglabā ilggadīgie zālāji.
Seminārā turpinājumā tiks izskaidroti jaunākie noteikumi saistībā ar lauksaimniecības zemes iegādi. Nobeigumā tiks sniegta informācija par grozījumiem nodokļu un grāmatvedības uzskaites reglamentējošajos normatīvajos aktos un par izmaiņām Meža likumā, kas stājās spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Semināram jāpiesakās Valsts Lauku tīkla mājaslapā (www.laukutikls.lv) vai pa tālruni 64625254, 26524227.

Pielikums: 
PielikumsIzmērs
programma.doc68 KB
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: