Novērtējuma rīks sistēmai specifiskiem riska faktoriem piena saimniecībās ar īpašu uzsvaru uz produktivitāti un dzīvnieku veselību (Piena liellopu vērtības navigators)

Brandenburga un Berlīne

paredzētais beigu datums 2018...

Piensaimniekiem ik dienu jāpieņem svarīgi lēmumi attiecībā uz plašu problēmu loku ar dažādu faktoru iemesliem un darbības efektu. Šie lēmumi ir ļoti sarežģīti, jo atsevišķi konstrukciju sistēmu elementi, ganāmpulka pārvaldība, barošana un dzīvnieku veselība, kā arī ekonomiskie aspekti un visi attiecīgie riska faktori savstarpēji ietekmē cits citu. Projekta mērķis ir nodrošināt piensaimniekus ar rīku, kas pēc sistēmas analīzes un monitoringa sniedz viņiem iespēju identificēt problemātiskās jomas, pieņemt pārdomātus lēmumus atsevišķu govju gadījumos un saimniecības līmenī kopumā, savlaicīgi identificēt izmaiņas riska faktoros un salīdzināt ganāmpulkus un saimniecības. Turklāt riski, kas vājina dzīvnieku produktivitāti un veselību, tiks nepārtraukti samazināti. Tādējādi mehānismi un riska faktori tiks identificēti, analizēti un ekonomiski novērtēti ar atkārtotu sistēmas analīžu un virziena ietekmēšanas palīdzību. Izmantojot programmatūras moduli, rezultāti tiks pārveidoti praktiskā, modulārā lēmumu pieņemšanas rīkā, kas būs pazīstams ar nosaukumu “Piena liellopu vērtības navigators”.

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/dairy-lean-group