Mikroaļģu izcelsmes augu augšanas stimulatora un antimikrobiālā līdzekļa prototipa izstrāde un testēšana rudens avenēm

Projekta mērķis:

Aprobēt un novērtēt videi draudzīgu mikroaļģu biotehnoloģisku kultivācijas procesu Latvijā un izstrādāt metodi mikroaļģu biomasu saturoša preparāta iegūšanai, lai uzlabotu ogulāju augšanas rādītājus, nodrošinātu to produktivitāti un izturību pret patogēniem, kā arī rezistenci pret biotiskiem un abiotiskiem stresa faktoriem.

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte (LU Bioloģijas institūts)

Projekta sadarbības partneri:

  • Latvijas Lauksaimniecības universitāte;
  • Pašnodarbināta persona Dainis Rūtenbergs;
  • Šņickovska Jelgavas rajona zemnieku saimniecība “KLĪVES”

Projekta aktualitāte:

Būtiska problēma, ar ko saskaras augļu un ogu audzētāji ir ražas zudumi, ko izraisa gan dažādu slimību izplatība, gan bojājumi uzglabāšanas laikā. Piemēram, apkopojot vairāku gadu novērojumus par slimību izplatību aveņu stādījumos, Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra (LAAPC) speciālisti ir secinājuši, ka gadu no gada ekonomiski nozīmīgus kultūraugu ražas zudumus izraisa dažāda veida mikroskopiskās sēnes. Noteiktu mikroaļģu biomasā esošās vielas spēj uzlabot ogulāju augšanas radītājus, ogu kvalitāti un ražību, tāpēc, ja pēc Projekta izstrādātais preparāts tiks komercializēts, to būs iespējams izmantot kā biostimulatoru, lai uzlabotu ekonomiskos rādītājus augļu un ogu audzēšanas saimniecībās.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

Projekta ietvaros tiks veikta mikroaļģu preparāta ieguves metodes izstrāde, aprobēšana un optimizācija, kā arī šī preparāta efektivitātes novērtēšana aveņu stādījumu izmēģinājuma laukos. Pētījuma laikā tiks iegūtas jaunas zināšanas par piemērotāko mikroaļģu kultivācijas apstākļu un  sugu izvēli. Pielietojot izstrādāto preparātu aveņu stādījumos, sagaidāma ogu ražas produktivitātes palielināšanās, slimību izplatības samazināšanās un augsnē noritošu procesu aktivizēšanās.

Projekta īstenošanas laiks: 05.05.2020. - 31.01.2023.

Projekta kopējais finansējums: 70 305,13 EUR, t. sk.,  ELFLA atbalsts 63 274,63 EUR.

Kontaktinformācija: Projekta zinātniskais vadītājsDr. biol. Pāvels Semjonovs,   pavels.semjonovs@lu.lv

Informāciju sagatavoja:

Projekta koordinatore Zane Miķelsone, zane.mikelsone@lu.lv