Lauku saimniecību digitalizācija meža apsaimniekošanai (DIGIGOZD)

Slovēnija

Projekta mērķis ir sniegt mežu īpašniekiem un mežu apsaimniekotājiem zināšanas un digitālos rīkus, kas viņiem palīdz iegūt informāciju par mežaudzēm, to attīstību un optimizēt meža apsaimniekošanu. Projekta darba grupa konstatējusi, ka informācija par meža zemes gabaliem vai meža apsaimniekošanu parasti nav atjaunināta vai pat nav pieejama. Projektā tiks izstrādāta un testēta mobilā lietotne mežaudzes inventarizācijai, izstrādāts audzes attīstības prognozēšanas modelis un izstrādāta lēmumu atbalsta sistēma, kurai vajadzētu palīdzēt meža īpašniekiem optimāli pārvaldīt savu mežu vides un ekonomiskās izmaiņas.

Projekta aktivitātes

  1. Mobilās lietotnes MOTI pielāgošana Slovēnijas situācijai;
  2. Stenda attīstības simulatora izstrāde;
  3. DSS sagatavošana, lai noteiktu optimālos pasākumus izvēlēto mērķu sasniegšanai;
  4. Rokasgrāmatu un instrukciju sagatavošana;
  5. Apmācību plāns inovatīvu rīku izmantošanai;
  6. Izstrādāto lietotņu izmantošana un novērtēšana;
  7. Organizētas darba grupas, kurās tiek prezentētas un demonstrētas lietotnes;
  8. Izplatīšana profesionālajā un populārajā literatūrā (piemēram, Zemnieku balss, Zemnieks, Mežsaimniecības žurnāls).

Projekta īstenošanas periods: 2020.-2023. gadam

Projekta kopējais finansējums: 348650.42

Kontaktinformācija: rektorat@uni-lj.si