Lauksaimniecības tehnikas informācijas sistēmas izstrāde

Lietuva

Projekta mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības efektivitāti, veicināt lauksaimniecības nozares ilgtspējīgu attīstību, ieviešot progresīvas un inovatīvas tehnoloģijas, efektīvi izmantojot pieejamos saimniecības resursus. Projekta laikā izstrādātā inovatīvā lauksaimniecības mašīnu informācijas sistēma ļaus ZŪT IS veikt sarežģītas (vairāk pievienotās vērtības un ieguvumus) datu un analīzes darbības. Sistēmā integrētās datu bāzes glabā primāros datus, ko ģenerē lauksaimniecības tehnika. Apstrādātie dati tiks glabāti īpaši izveidotās un konfigurētās datu bāzēs.

Projekta aktivitātes

Veikt zinātniskos un tehnoloģiskos pētījumus:

Datu konvertēšanas modeļa izpēte un viedo tehnoloģiju radīto failu formātu skenēšanas izstrāde, datu apkopošanas modeļa izstrāde, viedās tehnoloģijas radīto ģeogrāfisko datu automatizētas analīzes modeļa izstrāde un tā ieviešana.

Projekta īstenošanas periods – 2019.-2020. gadam

Finansējums: 267300

Kontaktinformācija: UAB "Art21", info@art21.lt