Kūdras augsnes

Reģions: Nīderlande
 
Projekta īstenošanas periods: 2018. - 2020. gadam
 

Atgriezt neizmantoto vai nepietiekami izmantoto mālu (māla bagarēšana, izrakumi utt.) lauksaimniecības ciklā, lai novērstu kūdras pļavu nosēšanos, ierobežojot organiskās saistvielas, CO2 emisijas un slāpekļa emisijas. Tiek pārbaudīta procesa ietekme (tostarp ietekme uz ražošanu), kā arī piemērojamība saistībā ar ikgadēji nepieciešamo māla apjomu un kvalitāti. Pārbaudes sniedz ieskatu praktiskajās iespējās, kas ir pirmais solis, lai vērtīgo mālu izmantotu paplašināti un saglabātu lauksaimniecības ciklā.

Sagatavošanās: mālu vai dūņu un to fizikāli ķīmisko īpašību, izcelsmes, pieejamības utt. izpēte, kā arī testēšanas plāna, apstrādes un mērīšanas procedūru noteikšana.

- Testēšana un mērījumi: principa apliecinājums: veikt pārbaudes kūdras kolonnā, lai noskaidrotu, vai māla izmantošana patiesi var samazināt kūdras degradāciju un nosēšanos.

- Sākotnējie ar projektu saistītie aspekti: loģistika: nepieciešamo materiālu pieejamība vairumā, pārvadājumu attālums un drošas piegādes nepieciešamajā laikā, māla kvalitāte un oglekļa dioksīda pēdas noteikšana ķēdes sertificēšanai.

- Zināšanu apmaiņa, zināšanu nodrošināšana un saziņa.