Konditorejas izstrādājumu (tortes) inovatīvu sastāvdaļu izstrāde un ražošana no kartupeļiem

Projekta "Konditorejas  izstrādājumu (tortes) inovatīvu sastāvdaļu izstrāde un ražošana no kartupeļiem" mērķis ir radīt jaunus pārtikas produktus un jaunas receptes, izmantojot noteiktu šķirņu kartupeļus. Tādējādi radot jaunu noietu izplatītam lauksaimniecības produktam - kartupelim. Jauno produktu (tortes) nepieciešamība- veselīgāks produkts, veicinās sabiedrības veselību un konditorejas izstrādājumu dažādošanu atbilstoši jaunajām tirgus tendencēm un sabiedrības vajadzībām

 
Projekta partneri:
  • SIA INESES TORTES
  • Agroresursu un ekonomikas institūts
  • Latvijas Lauksaimniecības universitāte
  • Z/S Cīrulīši

Projekta Nr.:19-00-A01620-000056

Kontaktinformācija: Juris Goldmanis, tel. +371 27490190, inesestortes@inbox.lv

Projekta realizēšanas periods: 01.01.2020. – 31.03.2022. 

Projekta kopējās izmaksas: 96 243,76  euro, t.sk. ELFLA finansējums 86 619,38 eur