Klimata izmaiņu mazināšanas plāni satrauc

ES lauksaimnieki ir satraukušies, ka ES Klimata un enerģijas politikas plāni var palielināt ražošanas izmaksas, jo šo plānu īstenošanai būs nepieciešamas lielas investīcijas

Augstās prasības var sagraut lauksaimnieku motivāciju realizēt šo politiku. Par šiem jautājumiem spriests COPA–COGECA Politikas koordinācijas komitejas sanāksmē, kurā kā eksperte no Latvijas piedalījās Nora Lapiņa.

Eiropas Komisija (EK) norāda, ka klimata un enerģijas ietvars līdz 2030. gadam apvieno vairākas būtiskas lietas. EK noteikusi mērķi līdz 2020. gadam samazināt siltumnīcu gāzu emisiju par 20%, bet līdz 2030. gadam – par 40% (2012. gadā reālais samazinājums bija par 18%). EK mērķis ir samazināt enerģijas patēriņu par 20%, bet palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu par 20%, savukārt 2030. gadā – par 27% (2011. gadā palielinājums bija par 12%). Samazinot siltumnīcas efektu raisošo gāzu emisiju, paredzams, ka 2050. gadā ražošanas efektivitāte palielināsies par 80% līdz 95%. 

Francija uzskata, ka EK izvirzītie mērķi 2030. gadam ir ļoti ambiciozi. Svarīgi ieviest praktiski izmantojamas, veiksmīg inovācijas, lai samazinātu emisiju. Francijas pārstāvji uzdod jautājumu, ko īsti nozīmē  „klimata gudra lauksaimniecība”?

Dānija uztraucas par to, vai izdosies sasniegt EK izvirzītos mērķus atjaunojamo energoresursu izmantošanā. Tā norāda, ka nepieciešami vienādi nosacījumi lauksaimniekiem gan ES, gan ārpus ES.

Zviedrija atbalsta EK priekšlikumu, jo tā dod skaidrību investoriem. EK mērķu sasniegšana ir ne tikai vides, bet arī konkurences veicināšanas jautājums. Tā norāda, ka nepieciešams domāt, kā samazināt degvielas atkarību trešo valstu piegādēm, ņemot vērā situāciju Ukrainā.

Pēc COPA-COGECA ekspertu darba atskaitēm informāciju publicēšanai sagatavoja LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Tomsone

Ekspertu dalība pasākumā organizēta VLT aktivitātes „Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros. Plašāk ar COPA/COGECA darba grupu ekspertu aktivitātēm iespējams iepazīties Valsts Lauku tīkla mājaslapā http://www.laukutikls.lv/copa_cogeca.

UZZIŅA

COPA ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku organizāciju komiteja, kas pārstāv lauksaimniekus ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1958. gadā. COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja, kas pārstāv kooperatīvu intereses ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1959. gadā. Kopš 1962. gada COPA un COGECA apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu intereses.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.