Jēru izdzīvošanas spēju un saimniecību rentabilitātes uzlabošana

Skotija, Apvienotā Karaliste

Sākuma datums – paredzētais beigu datums: 2016. –2019. gads.

Aitkopju grupa kopā ar saviem konsultantiem, pētniekiem un tirdzniecības uzņēmumiem vēlas identificēt galvenos šķēršļus vidējā izaudzēto jēru skaita palielināšanai un rast risinājumus, kas uzlabotu saimniecību rentabilitāti un jēru dzīvotspēju, palielinātu dzīvnieku labturību un samazinātu aitkopības nozares radītā oglekļa dioksīda nokļūšanu vidē. Divi galvenie izpētes objekti  būs: uzlabota ēdināšana, lai izaudzētu veselīgu, labi barotu aitu, kas savukārt rada dzīvotspējīgākus jērus, samazinot aitu un jēru mirstību laikā no aitu skenēšanas līdz jēru pārdošanai.

Darba grupa īstenos detalizētu piecu saimniecību monitoringu trīs gadu periodā, kas palīdzēs veidot inovatīvu, holistisku (skaidrojums – uzskats, ka parādība jāpētī kā vienots veselums, nevis atsevišķas tās daļas) pieeju ganāmpulka pārraudzībā, kas palielinās jēru izdzīvošanas iespējas un produktivitāti uz vienu hektāru aitkopības uzņēmumos. Specifiskie jautājumi, kas tiks aplūkoti, ietver jēra stāvokļa novērtējumu ballēs pirms aplecināšanas un grūtniecības laikā, plānotu pieeju aborta vakcīnas izmantošanai, labi sagremojamu nedegradēto olbaltumvielu (DUP) diētas izmantošanu, katra ganāmpulka galveno produktivitātes rādītāju monitoringu, jēru nāves iemeslu izvērtējumu, aitkopības prakses novērtējumu un jēru produktivitātes novērtējumu pēc atnešanās.

Grupa tiksies divreiz gadā un sešreiz – projekta ietvaros, lai apspriestu iegūtos datus no piecām projektā iesaistītajām saimniecībām, un sanāksmju laikā salīdzinātu situāciju savās saimniecībās, – pirms un pēc dzīvnieku atnešanās. Iesaistīto saimniecību dati un novērojumi tiks izmantoti, lai salīdzinātu atšķirīgu saimniecību darbību un identificētu jomas, kurās iespējami uzlabojumi. Tiks apspriesti jauninājumi, analizēta produktu radīšana un padomi, ko sniedz pārējie lauksaimnieki. Aitkopības speciālisti – izpētes grupas dalībnieki un tirdzniecības partneri – palīdzēs grupai rast risinājumus, kas samazinās aitu un jēru zaudējumus un uzlabos uzņēmējdarbības rezultātus. Secinājumi, kas tiks gūti, sadarbojoties ar saimniecībām, būs pieejami darba grupai un plašākam Skotijas un ES lauksaimnieku un interesentu lokam ar pasākumu programmas un plašsaziņas līdzekļu kampaņas palīdzību. Trīs gadu sadarbības laikposms sniegs iespēju ilgākā laikā novērot uzlabojumus projektā iesaistītajās saimniecībās ar grupas dalībnieku vērtējumu par paveikto.

https://ej.uz/giti