Jauni risinājumi piena produktu un to pārstrādes blakusproduktu ražošanā

Projekta īstenošanas laiks: 1.05.2018. –30.04.2020.

Vadošais partneris

AS “Tukuma piens”

Projekta partneri:

AS “Tukuma piens”

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

SIA “Piensaimnieku laboratorija”

AS “Lopkopības izmēģinājumu stacija “Jaunpils””

Kontaktinformācija: Jana Lakstiņa, jana@baltais.lv

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir jauni risinājumi laktozes izmantošanai, piena produktu saldināšanai un sūkalu pārstrādei lopbarības piedevās.

Projektā plānotās aktivitātes:

Projektā aktivitātes paredzētas 2 virzienos: 1) laktozes hidrolīzes pētījumi piena produktu salduma palielināšanai; 2) laktozes fermentācijas pētījumi organisko skābju (pienskābe un propionskābe) ieguvei un tehnoloģiju izstrādei produktu ieguvei pilnvērtīgai dzīvnieku barošanas nodrošināšanai un/vai lopbarības konservēšanai. Pētījums ļaus paaugstināt piena pārstrādes efektivitāti, kā arī izveidot savstarpēji izdevīgu sasaisti starp pārtikas ražošanas ķēdē iesaistītajiem piena ražotājiem un piena pārstrādātājiem.

Projekta kopējais finansējums: 500 000,00 eiro