Jauni bioloģiski līdzekļi un to uzklāšanas metodes skujkoku jaunaudžu aizsardzībai pret pārnadžu un dendrofāgo kukaiņu bojājumiem

Projekta vadošais partneris: SIA “Energo Rīga Serviss”

Sadarbības partneri – APP “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” un SIA “Niedrāji MR”

Projekta īstenošanas periods – sākās 2020.gada 2.martā un beigsies 2021.gada 31.augustā.

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu bioloģisku koksnes aizsardzības līdzekli un to uzklāšanas metodi skujkoku jaunaudžu aizsardzībai pret pārnadžu un dendrofāgo kukaiņu bojājumiem. Projekta īstenošanas laikā plānots gan izstrādāt šādu jaunu 100% dabīgu koksnes aizsardzības līdzekli, gan izstrādāt ekonomiski pamatotu šāda risinājuma uzklāšanas tehnoloģiju. Tā kā projekta sadarbība ir starpdisciplināra – ķīmijas zinātne, mežkopības zinātne, kokasptrāde, projektu vadība - projekta mērķa realizācijai ir nokomplektēta augsti kvalificēta komanda ar ļoti izsekojamu uz specifisku pieredzi savā darbības laukā.

Projektā plānotās aktivitātes:

-Bioloģiskā līdzekļa receptūras izstrāde

-Koksnes bojājumu ilgtermiņa ietekmes raksturošana; Jauna bioloģiskā līdzekļa produkta un tehnoloģijas definēšana

-Bioloģiskā līdzekļa receptūras testēšana pārnadžiem dabīgos apstākļos

-Bioloģiskā līdzekļa receptūras testēšana smecerniekiem dabīgos un laboratorijas apstākļos

-Bioloģiskā līdzekļa receptūras testēšana sēnēm laboratorijas apstākļos

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas - 71378,35 eiro.

Informāciju sagatavoja: projekta koordinatore Karīna Orlova, karina@globalconsulting.lv