Inovatīvu žeņšeņa un Ķīnas zirdzenes audzēšanas tehnoloģiju un pārtikas produktu izstrāde

Laika posmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim SIA ‘Field and Forest’ sadarbībā ar Vides risinājumu institūtu  un SIA ‘Bargi’ realizē projektu “Inovatīvu žeņšeņa un Ķīnas zirdzenes audzēšanas tehnoloģiju un pārtikas produktu izstrāde”

Pasaulē strauji palielinās pieprasījums pēc ārstniecības augu produktiem, kas kalpo par alternatīvu ķīmiskajiem ārstniecības un kosmētikas līdzekļiem un pārtikai. Žeņšeņs un Ķīnas zirdzene  ir vieni no pieprasītākajiem ārtsniecības augiem Eiropas Savienības valstīs un citur pasaulē. Ekspertu viedokļi liecina, ka Latvijas meteoroloģiskie un augsnes apstākļi ir piemēroti šo ārstniecības augu audzēšanai. Sadarbojoties zinātniekiem un uzņēmējiem, projekta laikā tiks meklētas piemērotākās tehnoloģijas minēto sugu audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā. Plānots ierīkot Latvijā inovatīvu izmēģinājumu, kurā pētīs žeņšeņa audzēšanas iespējas meža ekosistēmā.

Projekta mērķis ir: veicināt lauksaimniecības, lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares un pētnieku sadarbību, lai:

- attīstītu inovatīvas tehnoloģijas pasaules tirgos pieprasītu ārstniecības augu – žeņšeņa (Panax spp.) un Ķīnas zirdzenes (Angelica sinensis) - audzēšanai Latvijas agroklimatiskajos apstākļos;

- izstrādātu jaunus uz žeņšeņa un Ķīnas zirdzenes bāzes veidotus pārtikas produktus;

- nodotu projekta ietvaros gūtās zināšanas dažādām mērķauditorijām Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) tīklā un citos komunikācijas kanālos.

Projektā tiks realizētas sekojošas galvenās aktivitātes:

  1. Audzēšanas tehnoloģiju izstrāde žeņšeņam un Ķīnas zirdzenei bioloģiskā lauksaimniecībā un meža ekosistēmā. Tiks veikti  audzēšanas izmēģinājumi un  audzēšanas ekonomiskais izvērtējums.
  2. Jaunu tējas maisījumu prototipu izgatavošana ar žeņšeņu un Ķīnas zirdzeni: pieredzes apgūšana; dažādu maisījumu gatavošana un tējas īpašību testēšana; prototipu veidošana.
  3. Iegūtās zināšanas tiks nodotas dažādām mērķgrupām izmantojot dažādus saziņas līdzekļus.

Par projekta norisi regulāri tiks informēti Latvijas lielākie elektroniskie un drukātie masu mediji. Pamatinformācija par projektu būs publicēta projekta partneru tīmekļa vietnēs. VRI sadarbībā ar SIA "Field and Forest" izstrādās elektronisku bukletu par žeņšeņa un Ķīnas zirdzenes audzēšanas tehnoloģijām Latvijas apstākļos. To plānots publicēt Eiropas Inovāciju Partnerības tīkla kontaktpunkta un VRI tīmekļa vietnēs.

Vadošais partneris: SIA "Field and Forest"

Partneri: Vides risinājumu institūts, SIA "Bargi"

Projekta vadītājs: Dr.Arta Kronberga, arta.kronberga@fieldandforest.lv

Kopējais finansējuma apjoms:95 000.24 eiro .

Finansējuma avots: ELFLA.

Sagatavoja Dr. agr. Arta Kronberga