Inovatīvu stratēģiju novērtēšana un sistematizācija dzeltenās vītes kontrolei

Vācija, Hesene

Sākuma datums – plānotais beigu datums: 2016. –2018.

Vairāku gadu garumā dzeltenās vītes parādīšanās Vācijā un citās Eiropas valstīs, piemēram, Francijā un Itālijā ir izraisījusi lielas problēmas lauka salātu audzēšanā, kas var pat apdraudēt ražotāju eksistenci. Dzeltenās vītes simptomi var rasties atklātā lauka audzēšanā, kā arī slēgtās ražošanas sistēmās, jo īpaši siltumnīcās. Līdz šim nav bijušas ilgtspējīgas un ilglaicīgas stratēģijas dzeltenās vītes kontrolei, bet vītes cēloņi paliek neizskaidrojami. EIP darba grupas mērķis ir atrast inovatīvu risinājumu dzeltenās vītes novēršanai lauka salātos Hesenē, neizmantojot ķīmiskus herbicīdus, un izveidot domnīcu un saziņas platformu attiecībā uz dzeltenās vītes apkarošanu. Nākotnē ir nepieciešama pastāvīga, konstruktīva un uz praksi vērsta zināšanu apmaiņa un risinājumu pieeja, lai būtu iespējams pastāvīgi pielāgoties jaunai pieredzei un mainītiem ražošanas apstākļiem.

Plašāka informācija: http://ejuz.lv/fip