Inovatīvu, konkurētspējīgu krūmcidoniju audzēšanas tehnoloģiju ieviešana un augļu pārstrādes produktu sortimenta paplašināšana

Projekta mērķis: Roku darbu samazinošu krūmcidoniju  stādījumu ierīkošanas un audzēšanas tehnoloģiju izpēte un ieviešana ražas paaugstināšanai un augļu kvalitātes nodrošināšanai; pārstrādes produktu sortimenta paplašināšana

Projekta vadošais partneris – Dārzkopības institūts, partneri: Z/s “Bētras”, z/s “Jāņkalni” un IK Viesturs Berķis.

Projekta vadītāja – Dr. biol. Edīte Kaufmane

Projekta izpildītāji no DI – Dr.sc.ing. Dalija Segliņa, Dr.sc.ing. Karrina Juhņeviča-Radenkova, Dr.sc.ing. Inta Krasnova

No sadarbības partneru puses: Iveta Grosa, Māris Jansons, Viesturs Berķis.

Plānotās aktivitātes:

1. Z/s “Jāņkalni” un z/s “Bērtas” ražošanas apstākļos pārbaudīt DI izveidotos perspektīvos hibrīdus, salīdzinot ar šķirnēm,  pielietojot izstrādātās tehnoloģijas un uzkrātās zināšanas;

2. DI un SIA “Jāņkalni” krūmcidoniju šķirņu stādījumos pārbaudīt perspektīvo hibrīdu pašauglības pakāpi un piemērotākos apputeksnētājus;

3. Lai mazinātu roku darbu, abās saimniecībās, izmantojot Z/s “Kalnēji” izveidoto agregātu krūmcidoniju stādīšanai ar agrotekstila ieklāšanu, ierīkot jaunu krūmcidoniju stādījumu no DI šķirnēm, perspektīvajiem hibrīdiem un apputeksnēšanas uzlabošanai – DI atlasītiem sēklaudžiem;

4. No DI krustojumos iegūtā sēklu materiāla,  z/s “Bētas” kokaudzētavā izaudzēt stādus, ar tiem ierīkot izmēģinājumu un, sadarbībā ar DI zinātniekiem, veikt to pārbaudi ar mērķi uzlabot sēklaudžu kā stādmateriāla kvalitāti;

5. Izmantojot abās saimniecībās un DI izaudzētos augļus un, balstoties uz DI iestrādēm, izstrādāt rūpnieciski izmantojamas tehnoloģijas eksportspējīgu produktu ražošanai;

6. Īstenot tehnoloģiju pārneses pasākumus.

Plānotie rezultāti:

1. Radīta jauna krūmcidoniju šķirne, kas, projektu noslēdzot, tiks iesniegta reģistrācijai Latvijā un materiāls nodots AVS testa veikšanai Polijā;

2. Izstrādāta šīs šķirnes, kā arī vismaz 3 perspektīvo DI izdalīto hibrīdu audzēšanas tehnoloģija, t.sk. nepieciešamie apputeksnētāji u.c. agronomiskās prasības;

3. Izstrādāta rūpnieciskiem apjomiem mehanizēta stādījumu ierīkošanas tehnoloģija ar agrotekstila ieklāšanu, izmantojot sēklaudžu un šķirņu stādus, veikti ekonomiskie aprēķini;

4. Izstrādāta krūmcidoniju sulas koncentrāta kā dabiskā skābinātāja ieguves tehnoloģija zemākas kvalitātes augļu masveida izmantošanai, noteikti kvalitatīvie rādītāji, uzturvērtība, sagatavota tehniskā specifikācija;

5. Ražošanai  rūpnieciskos apstākļos adaptēta mazcukura sukāžu ražošanas tehnoloģija;

6. Uzlabota sukāžu ražošanas tehnoloģija, paaugstinot to bioķīmisko un uzturvērtību ar dažādām piedevām;

7. Veikti inovatīvi testi jaunas tehnoloģijas izstrādei pektīnu klātbūtnes mazināšanai sīrupā, izmantojot fermentus.

 

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2020. - 31.05.2023.

Kopējās izmaksas 98 920 EUR, t.sk. 89 101 EUR publiskais finansējums.

Kontaktinformācija: DI vadošā pētniece Edīte Kaufmane, Epasts: edite.kaufmane@llu.lv

 Informāciju sagatavoja:

DI vadošā pētniece

Edīte Kaufmane