Inovatīvs mikroorganismus saturošs organiskais mēslošanas līdzeklis

Projekta mērķis ir, izmantojot biotehnoloģijas, izveidot organisku, ilgstošas iedarbības mēslošanas līdzekli, kurš sastāv no dzīvnieku mēsliem, kūdras un īpašiem mikroorganismiem. Izveidot produktu, kas veicina ražas pieaugumu mežsaimniecības, laukkopības un dārzkopības kultūrām. Ieviest bezatlikuma tehnoloģijas, samazināt minerālmēslu lietošanu. Izstrādāt produktu, kas ir augiem viegli uzņemamā formā, palielina humusa daudzumu augsnē, atjauno un uzlabo augsnes auglību un uzlabo augsnes fizikālās īpašības. Izmantojot vietējās izejvielas, uzlabot saimniecību ekonomiskos rādītājus. Izstrādāt produktu, kas ļauj samazināt lauksaimniecības ietekmi uz vidi, virszemes un gruntsūdens piesārņojumu ar slāpekli un fosforu saturošiem savienojumiem pēc kūtsmēslu izkliedēšanas ar tradicionāliem paņēmieniem. Racionāli un videi draudzīgi apsaimniekot kūtsmēslus, izvairoties no slāpekļa izskalošanās riska palielināšanās. Atbildīgi apsaimniekot kūdras ieguves vietas, rodot jaunu risinājumu labi sadalījušās kūdras izmantošanai, lai saimnieciski racionāli varētu izmantot visus ieguves vietā pieejamos kūdras resursus. Projekta rezultātā paredzēts izveidot birstošas formas un granulu veida mēslošanas līdzekļus, kas apstrādāti ar aktīvajiem mikroorganismiem. Veikt produkta izmantošanas ekonomiskās efektivitātes novērtējumu uz eksperimentālās izpētes pamata.

Projekta vadošais partneris: Biedrība “Latvijas Kūdras asociācija”

Projekta partneri:

  • APP Latvijas Lauksaimniecības universitāte;
  • Latvijas Cūku audzētāju asociācija;
  • Latvijas Universitāte
  • LV Mežzinātnes institūts "Silava"
  • LLU mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce"
  • SIA "EDO Consult"
  • Stādu un kūdras inovāciju fonds SKIF
  • ZS "Baltiņi"
  • Lauksaimniecības satūtsabiedrību asociācija

Projekta īstenošanas laiks –  no 2022. gada 30. jūnija līdz 2025. gada 30. jūnijs.

Kontaktinformācija: - Projektu koordinātore Valentīna Doze, e-pasts: valentina@lcaa.lv