Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2019.-30.12.2022.

Sadarbības partneri:

-BDR "LATVIJAS LOĢISTIKAS ASOCIĀCIJA"
-Rīgas Tehniskā universitāte
-BDR Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija
-SIA PAN-TRANS
-SIA RANPO
-Jelgavas rajona Vilces pagasta zemnieku saimniecība "KUKURI"
-SIA Elagro Trade
-SIA UNICENTRS
-SIA SELF Loģistika
-Bērzpils pagasta zemnieku saimniecība "LIEPAS"

Projekta mērķis:

Izstrādāt ekonomiski lietderīgu un efektīvu loģistikas modelēšanas un vadības sistēmas prototipu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarei smago kravu pārvadāšanai, maksimāli efektīvi izmantojot uzņēmumos esošās tehnikas vienības un piesaistītos cilvēkresursus.

Uzdevumi lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu nozarē:

• Nodrošināt graudaugu ražas uzskaiti saimniecībā, pārstrādes/iepirkšanas vietā;

• Nodrošināt piegādi pārstrādes/iepirkuma vietās, ievērojot pasūtītāja, piegādātāja un pārvadātāja intereses (apjoms, laiks, vieta);

• Nodrošināt graudu uzskaiti/atskaiti visās graudu kustības pozīcijās (uz lauka, kombainā, kaltē, iepirkšanas vietā);

• Minimizēt "cilvēciskā faktora" ietekmi visās uzskaites/atskaites pozīcijās;

• Automatizēt norēķinu dokumentācijas sagatavošanu;

• Izveidot graudu vedēju atrašanās vietas un plānoto reisu datubāzes prototipu, kurā centralizētais dispečers vai katra uzņēmuma dispečers, atrodot izdevīgāko un ātrāko transportēšanas resursu, redz katra no iesaistītajiem sistēmā dalībniekiem izmantoto un pieejamo autotransportu, tādējādi maksimāli samazinot graudu pārvadāšanas autotransporta dīkstāvi sezonas laikā.

Uzdevumi mežizstrādes nozarē:

• Nodrošināt uzņēmuma saražotās un potenciāli iepērkamās apaļkoksnes uzskaiti pārstrādes/iepirkšanas vietā;

• Nodrošināt kokmateriālu piegādi pārstrādes/iepirkuma vietās, ievērojot pasūtītāja, piegādātāja un pārvadātāja intereses (apjoms, laiks, vieta);

• Nodrošināt kokmateriālu uzskaiti/atskaiti visās koksnes kustības pozīcijās;

• Minimizēt "cilvēciskā faktora" ietekmi visās uzskaites/atskaites pozīcijās;

• Automatizēt norēķinu dokumentācijas sagatavošanu;

• Izveidot koksnes vedēju atrašanās vietas un plānoto reisu datubāzes prototipu, kurā centralizētais dispečers vai katra uzņēmuma dispečers, atrodot izdevīgāko un ātrāko transportēšanas resursu, redz katra no iesaistītajiem sistēmā dalībniekiem izmantoto autotransportu un redz braukšanas maršrutus ar daļēji piekrautu kravu vai tukšu autotransportu atpakaļceļā. Tādējādi ir iespēja vienmēr koksnes vedējiem nodrošināt pilnu kravu visā braukšanas maršrutā.

Kontaktinformācija:

Andris Spūlis, andris.spulis@komin.lv

Solvita Boldāne, solvita.boldane@gmail.com

Projekta kopējais finansējums: 495 000,00 eiro.

Informāciju sagatavoja: Solvita Boldāne