Inovatīvi, ekonomiski pamatoti risinājumi ābeļu un aveņu ražošanas efektivitātes un augļu kvalitātes paaugstināšanai

LAA sadarbībā ar ražotājiem un zinātniekiem uzsāk projektu “Inovatīvi, ekonomiski pamatoti risinājumi ābeļu un aveņu ražošanas efektivitātes un augļu kvalitātes paaugstināšanai”

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda un Zemkopības ministrijas un Lauku Atbalsta dienesta atbalstu

Projekta īstenošanas periods: 01.11.2018.-07.06.2023.

Projekta partneri:

-Biedrība "Latvijas augļkopju asociācija"
-APP Dārzkopības institūts
-MZI Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
-SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
-ZS Jelgavas novada Drošprātes zemnieku saimniecība "GAIDAS"
-Anita Brosova
-SIA "Daigone"
-ZS Zemnieku saimniecība "PĪLĀDŽI"
-SIA “Very Berry”
-ZS Tukuma rajona Smārdes pagasta zemnieka saimniecība "EGLĀJI"
-ZS Višķu pagasta J.Kursītes zemnieku saimniecība "ZIEDIŅI"

Projekta mērķi: Apvienojot plašu augļkopības ekspertu un nozares uzņēmumu loku, izstrādāt ekonomiski pamatotus inovatīvus, videi draudzīgus risinājumus ābeļu un aveņu audzēšanas un ražas vākšanas izmaksu samazināšanai un augļu kvalitātes uzlabošanai svaigam patēriņam un pārstrādei.
 
Projekta īstenošanas rezultātā pirmo reizi Latvijā komercaugļkopjiem un pārstrādes uzņēmumiem tiks piedāvāti tehnoloģiskie risinājumi ābeļu un aveņu audzēšanai, kā arī ražas vākšanas mehanizācijai un izmaksu mazināšanai, tā paaugstinot ražošanas produktivitāti.
 
Paredzēts izstrādāt sekojošus virzienus:

Ābelēm

  • mehanizēta vainagu veidošana ar mērķi mazināt roku darbu;
  • mehanizēta ziedu retināšana ar mērķi mazināt darbaspēka izmaksas un ražošanas periodiskumu;
  • adaptētas apūdeņošanas/fertigācijas sistēmas ieviešana paugurainā apvidū ar mērķi veicināt vienmērīgu mitruma nodrošinājumu augļudārzā un neradot augsnes erozijas riskus.

Avenēm

  • mehanizēta ogu novākšana Latvijā audzētām rudens aveņu šķirnēm ar mērķi mazināt roku darbu un izmaksas;
  • pagarināta ogu ieguves sezona, izmantojot VOEN tipa segumus;
  • atlasītas ātrsaldēšanai piemērotas šķirnes.

Kopumā jaunie tehnoloģiskie risinājumi ļaus uzlabot ābolu un aveņu kvalitāti svaigam patēriņam un pārstrādei. Minētajiem kultūraugiem tiks izstrādāta ekonomiski argumentēta zināšanu bāze nozares saimniecībām par jauno tehnoloģisko risinājumu pielietošanas īpatnībām, riskiem un blakusefektiem, paaugstinot nozares konkurētspēju, perspektīvā nodrošinot pieprasījumu pēc Latvijas āboliem un avenēm, kā arī veicinot to eksportu.

Kopējās projekta izmaksas: EUR 476 290,67

Kontaktpersona – Pēteris Skrastiņš, e-pasts: peteris@laas.lv

Vairāk informācija  par EIropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm


 

Projekta ATSKAITES:
1.daļa. Aktivitātes Nr.1.un Nr.2.
Mehanizēta vainagu veidošana ābelēm ar mērķi mazināt roku darbu un mehanizēta ziedu retināšana ābeļdārzos ar mērķi mazināt darbaspēka izmaksas un ražošanas periodiskumu.

2.daļa. Aktivitāte Nr. 3.
Adaptētas apūdeņošanas/fertigācijas sistēmas ieviešana augļudārziem paugurainā apvidū ar mērķi veicināt vienmērīgu mitruma nodrošinājumu dārzā un neradot augsnes erozijas riskus.

3.daļa. Aktivitātes Nr.4 un Nr.5
- Mehanizēta ogu novākšanas izpēte Latvijā audzētām rudens aveņu šķirnēm ar mērķi mazināt roku darbu un izmaksas.
- Ogu ieguves sezonas pagarināšanas iespējas avenēm, izmantojot VOEN tipa segumus.

4.daļa. Aktivitāte Nr.6
Ātrsaldēšanai piemērotu šķirņu atlase avenēm.