Humuvācija - inovatīvas kultivēšanas sistēmas, lai veicinātu ražas stabilitāti un humusa veidošanos

Vācija

Sākuma datums – plānotais beigu datums: no 2020.gada līdz 2023.gadam.

Lauksaimniecība var samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un novērst oglekļa veidošanos, izmantojot inovatīvas lauksaimniecības sistēmas un humusa veidošanu. Šajā projektā kultivēšanas sistēmas tiek apvienotas un pielāgotas Hesenes klimatiskajiem apstākļiem, lai nodrošinātu humusa veidošanos un ražas stabilitāti. Tiks zinātniski pētīta daudzfaktoru ietekme uz vidi, klimatu un pārtikas ražošanu, izmantojot jaunus starpkultūru maisījumus un inovatīvas kultivēšanas sistēmas. Viens no projekta galarezultātiem būs praktiska ceļveža izstrādāšana lauksaimniecības jomā, augkopības saimniecībām.

Plašāka informācija par projektu: https://saite.lv/vpSc4 https://saite.lv/oVaCS