Gudri pasākumi liellopu barošanā un veselības uzturēšanā

Somijā tiek īstonots projekts Smart Feed, kura mērķis ir izstrādāt  metodes, rīkus, veikt analīzi un apkopot datus, lai izveidotu skābbarības kvalitātes un citu procesu kontroli liellopu ganāmpulkā.

Projekts uzsākts: 2019. gadā un turpināsies līdz 2021. gadam.

Pareiza barošana ir svarīga liellopu labklājībai un produktivitātei piensaimniecībās. Skābbarība parasti tiek ražota saimniecībās un tās kvalitātei ir būtiska ietekme uz to, cik daudz barības būs nepieciešams iepirkt. Tādējādi skābbarības kvalitātes uzlabošanai un iepērkamās barības apjoma proporcijas optimizēšanai ir būtiska nozīme. Projekta mērķis ir izstrādāt  metodes, rīkus, veikt analīzi un apkopot datus, lai izveidotu sistēmu, kas kontrolētu skābbarības kvalitāti,  enerģijas un olbaltumvielu daudzumu līdzsvaru piena govju uzturā. Galvenais uzdevums ir paaugstināt saimniecību efektivitāti, ražīgumu un konkurētspēju, samazinot barošanas izmaksas. Ātras, pusautomātiskas mērīšanas sistēmas samazina kontrolei nepieciešamo laiku.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi pasākumi:

a)  testēta plaukstierīce, kura paredzēta zāles uzturvērtības monitoringam un optimālā lopbarības novākšanas laika noteikšanai;

b) izstrādāts rīks vienkāršai skābbarības paraugu ņemšanai;

c)  izstrādāta ātra saimniecības metode skābbarības/lopbarības sausnas noteikšanai;

d) izstrādāta biosensora mērījumu metode uzturvielu noteikšanai liellopu barībā, lai veiktu   izmaiņas atsevišķu govju barības devās;

e)  izstrādāta mērījumu rezultātu datu nodošanas sistēma centrālajai datubāzei.

Projekts sadarbosies ar divām Igaunijas un vienu Somijas EIP grupu, kas radīs iespēju ekspertu zināšanu nodošanai un pavērs iespējas projekta rezultātus izmantot lauksaimniekiem.

Plašāka informācija par projektu pieejama šeit: http://ejuz.lv/qgk

https://kainuu.proagria.fi/hankkeet/alyrehu