Ganāmpulka lieluma plānošana

Pēc piena kvotu atcelšanas saimniecības var brīvāk plānot savu ganāmpulku attīstību, tāpēc „Ganāmpulka lieluma plānošanas” tabulas ir ērts veids, kā veidot savu biznesa un attīstības plānu.