Gaļas un piena ražošanas, pārstrādes, reklāmas un tirdzniecības sistēma

Slovēnija

Projekts uzsākts: 2019. gadā un turpināsies līdz 2021. gadam.

Projekta mērķis:

  • izveidot uzņēmēju un bezpeļņas organizāciju, izveidojot vienotu sertifikācijas sistēmu;
  • veicināt pamatpakalpojumu sniedzēju rūpes par valsts iestādēm, viesnīcām un ģimenēm;
  • izveidot kopīgu zīmolu un veikt tirgus izpēti un veicināšanas pasākumus (notikumi, publikācijas, tiešsaistes, ...);
  • izstrādāt kolektīvās apstrādes modeli un jaunu produktu izstrādi;
  • ražošanas optimizācija (zālāji, novākšana, ēdināšana);
  • nodot zināšanas, izmantojot seminārus, prezentācijas, demonstrējumus.

Darbību apraksts:

Darbības ir iedalītas 3 pīlāros:

1. Stratēģija

- uzņēmēja un bezpeļņas organizācijas izveide un vienotas sertifikācijas sistēmas un noteikumu ieviešana;

- izveidot valsts iestāžu, viesu namu, piegādātāju modeļu datu bāzi.

2. Mārketings

- kolektīva zīmola izveidošana;

- tirgus izpētes veikšana;

- reklāmas veicināšana (notikumi, paziņojumi, tiešsaiste, ...).

3. Atbalsts

- izstrādāt 2 kolektīvās apstrādes modeļus;

- 3 jaunu produktu izstrāde;

- ražošanas optimizācija (zālāji, novākšana, ēdināšana);

- semināri, prezentācijas, demonstrējumi.

 Plašāka informācija par projektu atrodama šeit: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/seneno-mes...