ES mežsaimniecības pasākumi – nepopulāri

Mežsaimniecības atbalsta pasākumu ieviešanā ES nav sekmējies visai labi – 2007. –2013. gada plānošanas periodā  astoņu mežsaimniecībai veltīto pasākumu apguve uz 2012. gadu bijusi tikai 42,2% apjomā no sākotnēji plānotā. Par to spriests COPA–COGECA, CEPF un EK darba grupā mežsaimniecībā, kurā kā eksperts no Latvijas piedalījās Latvijas Zemnieku federācijas pārstāvis Arnis Muižnieks.

Vismazākā apguve konstatēta pirmreizējai agromežsaimniecības sistēmu ierīkošanai (1,8%), NATURA 2000 maksājumiem (16,6%) un Meža vides maksājumiem (13%). Darba grupā vairāki diskusiju dalībnieki norādīja uz pārlieku lieliem birokrātiskiem nosacījumiem, lai pieteiktos uz pasākumiem (platību iezīmēšana, precīza uzmērīšana utt.) un neadekvāti mazajām maksājumu likmēm (NATURA 2000). Darba grupā pieņemts lēmums aicināt Mežsaimniecības un korķa darba grupu pieņemt rezolūciju EK, kurā rosina Komisiju izanalizēt iemeslus zemajai finansējuma izmantošanai un zemajam mežsaimniecības pasākumu īstenošanas līmenim: vai finansējums dažādiem mežsaimniecības pasākumiem tika sadalīts sabalansēti un vai var tikt veikti uzlabojumi, un tad ziņot par rezultātiem.

Konsultatīvā grupa mežsaimniecības un korķa jautājumos uzskata, ka Komisijai ir jāpierāda, ka no iepriekšējā plānošanas perioda var izdarīt secinājumus, kas tiks ņemti vērā, apstiprinot nākamā programmēšanas perioda lauku attīstības programmas. Tajās noteikti jābūt pievilcīgiem pasākumiem mežsaimniecībā, kas sasniedz visus trīs ilgtspējīgas mežsaimniecības pīlārus: ekonomisko, vides un sociālo.

Pēc COPACOGECA ekspertu darba atskaitēm informāciju publicēšanai sagatavoja LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Tomsone

Ekspertu dalība pasākumā organizēta VLT aktivitātes ”Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros. Plašāk ar COPA–COGECA darba grupu ekspertu aktivitātēm iespējams iepazīties Valsts Lauku tīkla mājaslapā http://www.laukutikls.lv/copa_cogeca.

UZZIŅA

COPA ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku organizāciju komiteja, kas pārstāv lauksaimniekus ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1958. gadā. COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja, kas pārstāv kooperatīvu intereses ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1959. gadā. Kopš 1962. gada COPA un COGECA apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu intereses.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.