Ekonomiski pamatota sūkalu pārstrāde jauniem produktiem pārtikai un lopbarībai

Piena pārstrādes blakusproduktu sūkalas vairākums uzņēmumu šobrīd nodod biogāzes iegūšanai, taču zinātnieki lēš, ka sūkalās slēpjas daudz lielāks potenciāls, nekā to šobrīd apjaušam. Taču to izmantošanu kavē ne tikai zināšanu un atbilstošu zinātnisku pētījumu trūkums, bet arī citi apstākļi, jo sūkalu pārstrādei nepieciešami diezgan lieli enerģētiskie resursi un atbilstošas iekārtas, un ne visi uzņēmumi gatavi investēt sūkalu sastāvdaļu izdalīšanas tehnoloģijās.

Šobrīd Latvijā tiek pārstrādāts tikai neliels sūkalu apjoms, kas ir aptuveni 2.5% no visa saražotā daudzuma. Lai radītu uzņēmumiem nepieciešamās tehnoloģijas un izstrādātu perspektīvus produktus realizācijai, pētniecisko darbu aizvadītā gada beigās sākuši LLU zinātnieki.

“Latvijā laktozes utilizācijai un pārstrādei netiek veltīta pietiekami liela uzmanība, kaut gan tai ir nozīmīgs īpatsvars siera un biezpiena sūkalās. Ražotāji vairāk fokusējas uz sūkalu olbaltumvielu izdalīšanu un funkcionālu, olbaltumvielām bagātu produktu ražošanu, bet ar laktozi un minerālvielām bagāta filtrāta izmantošana ir ierobežota,” stāsta pētniece Jeļena Zagorska.

Projekta  mērķis ir rast jaunu risinājumu pilnvērtīgai sūkalu sausnas izmantošanai produktos ar augstāku pievienoto vērtību un lielāku patēriņa potenciālu apjoma ziņā.

Kā skaidro pētniece, projekta ietvaros paredzēts attīstīt jaunu sūkalu pārstrādes tehnoloģiju, kas būs izmantojama dažādās nozarēs. Zemniekiem plānots piedāvāt jaunu lopbarības piedevu – laktobionskābi – mājputnu un lopu ēdināšanai. Sagaidāms, ka pētījuma laikā pierādītais laktobionskābes efekts sekmēs to plašāku izmantošanu Latvijā, pozitīvi ietekmējot lopkopības un putnkopības nozari. Savukārt plašs laktobionskābes pielietojums varētu būt arī piena rūpniecībā. To iespējams izmantot pasterizēta piena ražošanā, veicinot kalcija asimilāciju organismā, siera ražošanā un kā pārtikas piedevu aizstājēju ar antioksidanta, stabilizētāja un emulgatora funkcijām.

“Projektā iegūtie rezultāti ļaus utilizēt sūkalas, optimizējot piena pārstrādes uzņēmumu resursus, vienlaicīgi samazinot negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī ietekmēt lauksaimniecības dzīvnieku labturību un produkcijas kvalitāti. Pētījumi atklās jaunus laktobionskābes izmantošanas veidus un nodrošinās tās pieprasījumu tirgū, kā arī sekmēs jaunu pētījumu attīstību,” skaidro J. Zagorska.

Projekta sadarbības partneri:

  • -MZI Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
    -A/S Jaunpils pienotava
    -SIA Latvi Dan Agro
    -Z/S Ruķi
    -Z/S Talči

Kopējais projekta budžets: EUR 486983.36

Izpildes termiņš: 01.01.2020.-02.05.2022.

Projekta koordinators: Jeļena Zagorska, e-pasts: jelena.zagorska@llu.lv