Eiropas Komisijas konference „Patērētāju pilnvarošana un tirgus iespēju radīšana dzīvnieku labturībai”

2012. gada 1.martā Briselē norisinājās EK konference „Patērētāju pilnvarošana un tirgus iespēju radīšana dzīvnieku labturībai”. No Latvijas šajā sanāksmē piedalījās Maija Pontāga.

Galvenie secinājumi par sanāksmi ir, ka konferences programmā debatēm tika atvēlēts ļoti ierobežots laiks, diskusijas pamatā tika veiktas neformālās sarunās ar citu dalībvalstu pārstāvjiem.

Jautājumos par ES Dzīvnieku labturības stratēģiju lielākā uzmanība tika veltīta vienotu labturības prasību un kritēriju ieviešanai, dalībvalstu atbildībai, profilakses uzlabošanai, labturības prasību ievērošanai un kontrolei dzīvnieku transportēšanas laikā.

Par dzīvnieku labturības inovācijām tika prezentēti interesanti projekti, kas investīciju ieguldījuma jomā būtu iespējami tikai ļoti lielām saimniecībām un pagaidām Latvijas lopkopībā būtu grūti realizējami.

Plašāk ar sanāksmē apspriestajiem jautājumiem var iepazīties Maijas Pontāgas atskaitē.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.