Eiropas Komisijas KLP darba grupa par Lauku produktu piegādi skolām

Eiropas Komisijas KLP darba grupā, par Lauku produktu piegādi skolām, 15.martā, Latviju pārstāvēja eksperte Edīte Strazdiņa.

Darba grupa pēc kopējām diskusijām, iedalījās divās paralēlās daļās par Skolas augļa un Skolas piena programmu. Mūsu eksperte apmeklēja Skolas augļa daļu.

Attiecībā uz šīm abām programmām, notiek apjomīga publiskā konsultācija starp dalībvalstīm, lai noskaidrotu esošo programmas efektivitāti; jaunajā plānošanas periodā veiktu programmas uzlabošanu vai izstrādāšanu no jauna; noskaidrotu programmas lietotāju apmierinātību un nepieciešamo finansējumu turpmākai programmas darbībai.

Darba grupā izskatītie jautājumi:

  • Esošās situācijas raksturojums;
  • Publiskā apspriešana un ierosinājumi;
  • Konsultāciju jautājumi un diskusiju jautājumi par esošo situāciju un dalībvalstu iesaistīšanos
    Skolas piena un Skolas augļa programmu darbības uzlabošanā;

Plašāk ar darba grupā apspriestajiem jautājumiem un ekspertes ieteikumiem sekmīgai programmu darbībai Latvijā var iepazīties Edītes Strazdiņas atskaitē.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.