Cūkgaļas darba grupas 2012. gada 30. oktobra sanāksme Briselē

2012. gada 30. oktobrī Briselē norisinājās COPA/COGECA rīkotā Cūkgaļas darba grupas sanāksme. No Latvijas šajā sanāksmē piedalījās Dzintars Veide.

Pirmajā dienas daļā sanāksmes dalībnieki savstarpēji apsprieda cūkaudzētāju tradicionālos jautājumus par  grūsno sivēnmāšu turēšanu, cūkgaļas tirgus situāciju, lopbarības tirgu un citus nozares jautājumus.

Otrajā sanāksmes daļā bija tikšanās ar DG AGRI, galvenie apspriedes jautājumi bija par tirgu, cūkgaļas realizācijas un lopbarības cenām, par labturību u.c. jautājumiem.

Ar sanāksmē runāto var iepazīties pievienotajās prezentācijās un Dzintara Veides atskaitē.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.