Bioloģiskās lauksaimniecības principiem atbilstoša insekticīdu pielietošanas plāna izstrāde smiltsērkšķu raibspārnmušas Rhagoletis batava ierobežošanai smiltsērkšķu stādījumos, lai paaugstinātu bioloģiski audzēto smiltsērkšķu ražas kvantitāti un kvalitāti

Projekta īstenošanas laiks no 2020.gada 2.janvāra līdz 2021.gada 30.decembrim.

Projekta sadarbības partneri ir MZI Latvijas Lauksaimniecības universitāte, SIA “Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”, SIA “North Berries”, Inguna Zukure, Kocēnu pagasta zemnieku saimniecība “Mežmalas-1”.

Mērķis ir izstrādāt pamatotu insekticīdu lietošanas plānu smiltsērkšķu raibspārnmušas ierobežošanai pēc bioloģiskās lauksaimniecības vadlīnijām apsaimniekotos smiltsērkšu stādījumos.

Uzdevumi:

-Ražošanas apstākļos pārbaudīt divu spinosadu saturošu insekticīdu, Tracer 480 un GF-120 Naturalyte Fruit Fly Bait, kuri satur spinosadu dažādās koncentrācijās un ar dažādām palīgvielām, iedarbību uz smiltsērkšķu raibspārnmušu.

-Izstrādāt efektīvu šo produktu pielietošanas režīmu, kas kombinācijā ar smiltsērkšķu raibspārmušas monitoringu, atļautu šo kaitēkli veiksmīgi ierobežot.

Rezultāti:

-Trīs ražojošos stādījumos iekārtoti izmēģinājumi ar trim variantiem un četriem atkārtojumiem.

-2020. gada veģetācijas sezonā veikts smiltsērkšķu raibspārmušas monitorings un apstrādes ar izvēlētajiem augu aizsardzības līdzekļiem. Ievākti un analizēti augļu paraugi, apkopoti dati. Konstatēts, ka miltsērkšķu raibspārnmušu ierobežošanas sekmes ir atkarīgas ne tikai no izmantotajiem produktiem un devām, bet arī no smiltsērkšķu raibspārnmušu populācijas blīvuma un stādījuma koku vainagu izmēriem.

Pie optimāliem apstākļiem – maza izmēra jauni koki un zemāka smiltsērkšķu raibspārnmušu populācija – veiksmīgāku ierobežošanu veic produkts GF-120 Naturalyte Fruit Fly Bait, bet tā iedarbība ir ļoti vāja suboptimālos apstākļos. Produkta Tracer 480 iedarbība ir līdzīga neatkarīgi no stādījuma apstākļiem.  Šobrīd neviens no produktiem nesasniedz 70% efektivitāti. Visaugstākā ir produkta GF-120 Naturalyte Fruit Fly Baitefektivitāte jaunā stādījumā ar nelieliem kokiem un salīdzinoši mazāku smiltsērkšķu raibspārnmuša blīvumu.

Projekta kopējās izmaksas: 88541.40 eiro.

Kontaktpersona: Viktorija Zagorska, e-pasts: viktorija.zagorska@llu.lv

Informāciju sagatavoja: Viktorija Zagorska