Bioloģiskās lauksaimniecības darba grupas 2012. gada 11.- 12. jūnija sanāksme Briselē

2012. gada 11. - 12. jūnijā norisinājās COPA/COGECA Bioloģiskās lauksaimniecības darba grupas sanāksme Briselē. No Latvijas šajā sanāksmē piedalījās Dace Kalniņa.

Galvenie secinājumi par sanāksmi ir, ka Latvijai jāturpina darbs pie jaunajiem KLP nosacījumiem, pie nozares stratēģijas jautājumiem. Bioloģiskajos maksājumos jāiekļauj vides aspekts kā sabiedriskais labums. Jāstrādā pie atbalsta intensitātes nosacījumu palielināšanas pasākumos bioloģiskajā lauksaimniecībā, pie ĢMO un bioloģiskās lauksaimniecības līdzāspastāvēšanas jautājumiem. Ieteicams valstī virzīt ieviešanai shēmu „Manas saimniecības produkts”, lai veicinātu mazo un vidējo saimniecību ekonomisko stabilitāti un atkārtoti īstenot programmu Bioloģiskās lauksaimniecības produktu veicināšanai.

Plašāk ar sanāksmē apspriestajiem jautājumiem var iepazīties Daces Kalniņas atskaitē.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.