Bērnu apģērbu ražotnes attīstība palielinot jaudu un produkcijas klāstu, veicinot konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides radīšanu Mārupes novadā

Publiskais finansējums: 3789,44 EUR
Kopējās projekta izmaksas: 5413,47 EUR
 

Projekta mērķis ir uzņēmējdarbības attīstība, radot jaunus produktus, produkcijas reklamēšana, vienlaikus veicinot jaunu darbavietu radīšanu un vietējā mēroga zīmola radīšanu Mārupes novadā.

Tika dažādota uzņēmuma piedāvātā produkciju, tādējādi palielinot uzņēmuma konkurētspēju un atpazīstamību. Tika veidots uzņēmuma tēls kā Mārupes novadam piederīgs zīmols. Radīta vismaz viena jauna darbavieta produkcijas ražošanai.
Pielikums: