Barības vielu pārvaldība zālaugu platībās

Vācija

Sākuma datums – plānotais beigu datums: 2016.gads-2018.gads

Ņemot vērā konkurences cīņu par zemi, kā arī vides aizsardzības nolūkā noteiktos tiesiskos nosacījumus, ir nepieciešams ieviest inovācijas zālāju audzēšanā Ziemeļvācijā (Šlēsvigā-Holšteinā). Ļoti svarīga ir barības vielu pārvaldība. Šajā nolūkā pilotsaimniecībās reāla darba apstākļos tiek apkopoti nepieciešamie dati. Pilotsaimniecības atrodas tipveida zālaugu platību teritorijās. Apkopotie dati satur informāciju par augsnes barības vielu vērtību, zālāja augšanas gaitu un zāliena stāvokli. Šos pētījumus papildinās precīzi zinātniski testi.

Tādējādi šā projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvas un vietēji pielāgotas pārvaldības stratēģijas optimizētai barības vielu pārvaldībai zālaugu platībās Ziemeļvācijā (Šlēsvigā-Holšteinā). Projekta termiņa beigās darba grupa veiks vājo aspektu analīzi, lai izstrādātu saimniecībām paredzētu līdzekli lēmumu atbalstam.

Plašāka informācija: http://www.eip-agrar-sh.de/eip-innovationsprojekte/