Augu izcelsmes barības piedevas izstrāde putnu imunitātes stiprināšanai un olu uzturvērtības paaugstināšanai ar omega-3 taukskābēm

Projekta mērķis ir novērtēt taukskābju kompozīciju dažādās mikroaļģēs un izpētīt iespējas bagātināt olas ar omega-3 taukskābēm, pievienojot mikroaļģes dējējvistu barības maisījumiem. Ilgtermiņā izvērtēt mikroaļģu piedevas ar paaugstinātu omega-3 taukskābju saturu ietekmi uz dējējvistu produktivitāti un veselību, tajā skaitā uz imunitāti un gremošanas sistēmas darbību.

Projekta aktivitātes:

1. Stiprināt dējējvistu imunitāti un uzlabot produktivitāti, izmantojot mikroaļģu biomasu ar paaugstinātu omega-3 taukskābju saturu, kā arī novērtēt tās efektivitāti saimniecībās.

2. Izstrādāt un aprobēt jaunu mikroaļģu miksotrofas kultivācijas metodi, kuras priekšrocības ir jānovērtē tālākai komercializācijai.

3. Uzlabot metodi omega-3 ekstrakcijai, kur iegūtās omega-3 taukskābes tiks pievienotas dējējvistu barības maisījumiem. Papildus tam barības maisījumu paredzēts bagātināt arī mikroaļģu biomasu pa tiešo, lai tā kalpotu par proteīnu, vitamīnu un antioksidantu avotu.

Projekta partneri:

-Latvijas Universitāte

-Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

-Akciju sabiedrība “BIOLAT”

-Biedrība “LATVIJAS APVIENOTĀ PUTNKOPĪBAS NOZARES ASOCIĀCIJA”

-Saimnieciskās darbības veicējs Ingus Druva

-Saukas pagasta zemnieku saimniecība “VILCIŅI”

-Vaidavas pagasta zemnieku saimniecība “Skujas”

-Taurupes pagasta Savinas zemnieku saimniecība "KALVĀNI"

Projekta zinātniskais vadītājs (vadošais pētnieks) no Latvijas Universitātes puses ir Dr. biol. Pāvels Semjonovs, pavels.semjonovs@lu.lv.

Projekta īstenošanas laiks: no 2022. gada 2.septembra līdz 2025.gada 30.jūnijam.

Projekta kopējais finansējums: kopējās izmaksas 463 455,65 EUR, t. sk. ELFLA atbalsts 417 110,07 EUR.
LU finansējums: kopējās izmaksas 315 519,07 EUR, t. sk. ELFLA atbalsts 283 967,16 EUR.

Projekta īstenošanas vadošā pamatstruktūrvienība Latvijas Universitātē ir Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Pielikums: