Amonjaka emisiju samazināšana dējējvistu saimniecībās

Vadošais partneris -  BDR “Latvijas Olu ražotāju asociācija”

Projekta sadarbības partneri -Latvijas Lauksaimniecības universitāte, SIA “Kurzemes projekti” (uz projekta apstiprināšanas brīdi nosaukums SIA “Kurzemes olas”), SIA "WeAreDots", SIA zinātniski tehniskā firma "Lāsma", BDR "LATVIJAS APVIENOTĀ PUTNKOPĪBAS NOZARES ASOCIĀCIJA".

Projekta realizēšanas laiks: 01.02.2019.-08.09.2023.

Projekta mērķis:

Jaunas un inovatīvas amonjaka emisiju novērošanas un datu ievākšanas tehnoloģijas reāllaikā un metodes amonjaka emisiju samazināšanai dējējvistu brīvās turēšanas apstākļos un bioloģiskajā lauksaimniecībā izstrāde.

Paredzamie projekta rezultāti:

Pēc projekta īstenošanas potenciālie labuma guvēji būs visi lauksaimnieki, kuri darbojas putnkopības un cūkkopības nozarēs.

Plānotās darbības veicinās jaunu inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu lauksaimniecībā, saimniecību pārstrukturizāciju un modernizāciju, kas nodrošinās nākotnē ilgtspējīgu un videi draudzīgu saimniekošanu. Pētījuma rezultāti būs nozīmīgi putnkopības un cūkkopības nozarēm.

Nākamajā LAP plānošanas periodā būtiska uzmanība tiks pievērsta tieši ilgtspējīgu un videi draudzīgu lauksaimniecības metožu un tehnoloģiju ieviešanai praksē. Projekta darbības ir vērstas uz ilgtspējīgas saimniekošanas ražošanas sistēmu attīstību, izmantojot modernās tehnoloģijas. Amonjaka emisiju samazināšanas pasākumi būs vērsti uz lauksaimniecības ekosistēmu saglabāšanu un uzlabošanu.

 Projekta kopējās attiecināmās izmaksas -  98 170,00 eiro

 Projekta koordinatore: Solvita Gulbe, solvita@poultry.lv

Informāciju sagatavoja: Solvita Gulbe