Agroekoloģiskais segums-kultūraugu nosegšana, lai palielinātu augsnes organisko vielu daudzumu un nezāles

Colture di copertura per l’incremento della sostanza organica del suolo e il contenimento delle malerbe

Itālija – Emīlija-Romanja reģions

Sākuma datums – paredzētais beigu datums: 01.08.2016. –30.07.2019.

http://cover.crpa.it

Galvenais mērķis ir izstrādāt inovatīvas augsni saudzējošas apstrādes sistēmas, balstoties uz virsaugu izmantošanu. Uzdevums ir izmantot agroekoloģijas principus, lai iegūtu plašu lauksaimniecības un vides ieguvumu klāstu.

Specifiskie mērķi ir:

1) Novērst organisko vielu samazināšanās tendenci augsnē un nezāļu vairošanos;

2) Noteikt vispiemērotākos virsaugus izmantošanai Emīlja-Romanja reģiona augsnē un klimata apstākļos, un labākās lauksaimniecības pārvaldības metodes šim mērķim;

3) Novērtēt inovatīvās lauksaimniecības prakses agronomisko ietekmi, vides un ekonomisko ilgtspējību ar mērķi veicināt apzinātu ieviešanu saimniecībās.

Plašāka informācija:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/cover-agroecologiche-colture-di-copertura-l