Agripass ieviešana kavējas

Darba ņēmējus pārstāvošā Eiropas pārtikas, lauksaimniecības un tūrisma tirdzniecību apvienību federācija (EFFAT) jau pirms vairākiem gadiem iesākusi Agripass projektu, ar kura īstenošanu šobrīd īsti nesokas.

Agripassprojekta mērķis ir lauksaimniecībā strādājošiem un nozares darba meklētājiem piešķirt plastikāta karti, kurā ar attēliem tiktu norādītas katra darbinieka prasmes. Tas ļautu apiet valodas barjeras starp darba devējiem un nodarbinātajiem.

GEOPA ir rosinājusi izveidot interneta vietni šī projekta turpmākai ieviešanai, jo plastikāta kartes ir morāli novecojušas un ir apgrūtinoši tās praktiski izmantot. Lai projektu attīstītu, ir izveidota interneta vietne http://www.agripass.eu angļu, franču un vācu valodās. Diemžēl finansējuma trūkuma dēļ šī vietne nav iztulkota citās ES dalībvalstu valodās. Tādēļ plānots lūgt finansējumu Eiropas Komisijai šīs iniciatīvas turpināšanai. Šobrīd nav paredzams, kad šis projekts tiks realizēts ar redzamiem un ikvienam – darbiniekam, darba meklētājam un lauksaimniekam - izmantojamiem rezultātiem reālajā dzīvē. Agripass varētu novērst starpniekfirmu – vervētāju negodīgo rīcību pret darba meklētājiem.

Pēc COPA-COGECA ekspertu darba atskaitēm informāciju publicēšanai sagatavoja

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

Iveta Tomsone

UZZIŅA

COPA ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku organizāciju komiteja, kas pārstāv lauksaimniekus ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1958. gadā. COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja, kas pārstāv kooperatīvu intereses ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1959. gadā. Kopš 1962. gada COPA un COGECA apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu intereses.

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.

Partneri

Iepriekšējais

Kļūda | Lauku tīkls

Kļūda

Statusa ziņojums

  • views_bulk_operations_cron: Launched in thread 1
  • queue_smtp_failure_queue: Launched in thread 1
  • queue_views_bulk_operations: Launched in thread 1
  • simplenews_cron: Launched in thread 1
  • queue_smtp_send_queue: Launched in thread 1
Tīmekļa vietnē notika negaidīta kļūda. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk.