3D fotogrammetrijas pielietošana un energoefektivitāti veicinošu inovāciju ieviešana optimālāku vides apstākļu nodrošināšanai vertikālajā lauksaimniecībā

Projekta mērķis ir izveidot integrētu un augsti kompetentu starpnozaru konsorciju, lai risinātu vertikālās lauksaimniecības tehnoloģiskās pamatproblēmas - uzlabotu kultūraugu ražu un samazinātu elektroenerģijas patēriņu.

Projekta aktivitātes:

EIP darba grupa plāno veikt augu monitoringu izmantojot 3D fotogrammetrijas metodi, uz kā pamata izstrādāt inovatīvas metodes un tehnoloģijas ražas un energoefektivitātes palielināšanai vertikālajā lauksaimniecībā. Projekta īstenošanas gaitā tiks apvienota precīzāka un ātrāka augu monitorēšanas metode ar jaunām inovatīvām tehnoloģijām, kā piemēram, mākslīgā apgaismojuma pilnveidošana, klimata stabilitātes nodrošināšana u.c., tādējādi uzlabojot produkcijas kvalitāti un reizē samazinot kopējo energoresursu lietošanu audzēšanas procesā.

Projekta partneri:

-Broccoli SIA

-Rīgas Tehniskā universitāte

-Bulduru Dārzkopības vidusskola SIA

-SIA "ADDO Energy"

-Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks biedrība

Kontaktinformācija: Rinalds Trukšs, e-pasts: rinalds@broccoli-global.com

Projekta īstenošanas laiks: no 2022.gada 1.septembra līdz 2024.gada 31.augustam.