2013.gada 6.jūnija COPA-COGECA darba grupa Dzīvnieku barība

6. jūnijā eksperte Aija Rozenfelde pārstāvēja Latviju COPA-COGECA darba grupā Dzīvnieku barība.

Darba grupā izskatītie jautājumi:

 • Tirgus situācija;
 • Laba marķēšanas prakse kombinētajai lopbarībai, kuru izmanto pārtikas produktus ražojošo dzīvnieku ēdināšanai;
 • Regulas priekšlikumi par oficiālo kontroli;
 • Pārskats par FVO semināra lopbarības higiēnu;
 • Kopīgas darbības attiecībā uz lopbarības piedevu marķēšanu barības ķēdē ar FEFAC, ENFEMA un FEFANA;
 • Direktīvas 2008/38 1 pielikuma pārskatīšana, izveidojot sarakstu par dzīvnieku barību īpašiem barošanas mērķiem;
 • Dzīvnieku barības higiēna: COPA-COGECA projekts par labas higiēnas praksi primārajā ražošanā;
 • Pašreizējais stāvoklis sarunās par Komisijas Regulas projektu par barības aizlieguma atcelšanu atsevišķiem lauksaimniecības dzīvniekiem, kas nav atgremotāji;
 • Jaunākā informācija par ārstnieciskās barības aprites pārskatīšanu ES likumdošanā;
 • Jaunākā informācija par ES darbībām, kas attiecas uz “pārtikas izšķērdēšanu”;
 • Informācija par “soapstock” barības piedevu iekļaušanu barības piedevu sarakstā;
 • informācija par priekšlikumiem attiecībā uz kobalta sāļu lietošanu kā barības piedevu.

Plašāk ar sanāksmē apspriestajiem jautājumiem var iepazīties Aijas Rozenfeldes atskaitē.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

 • HTML tagi nav atļauti.
 • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
 • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.