11. Apdrošināšanas kompensācija

<<  ATGRIEZTIES UZ SĀKUMU

Iesniegtie jautājumi Skadrojums
1. Baltā OKTOBRĪ apdrošināti liellopi , kad būs atbalsts un kāds? Atbild ZM:
Iesniegumu kārta atbalsta saņemšanai par apdrošināšanas polises iegādi tiks atvērta ne ātrāk kā 2023. gada martā (tas saistīts ar valsts budžeta 2023.gadam apstiprināšanu). Atbalsts paredzēts par polisēm, kurās apdrošināti sējumi, stādījumi, vai dzīvnieki. Atbalsts intensitāte ir noteikta 50% apmērā no samaksātās apdrošināšanas prēmijas par attiecināmajiem riskiem (klimata, slimību, uguns, augu kaitēkļu invāzijas risks).
2023-01-18
2. Polise par lopu apdrošināšanu noslēgta janvāri, pēdējai maksājums par to jāveic augustā. Cik saprotu, tad tagad pieteikšanās kārta būs atvēta no 1.06-30.06. Vai mēs varam savu polisi pieteikt nākamajā kārtā, kad tā plānota un kādas būs atbalsta likmes?

Atbild ZM:

Iesniegumu iesniegšanas kārta izdevumu segšanai par apdrošināšanas prēmiju būs atvērta no 2023. gada jūnija sākuma (precīzs datums pašlaik vēl nav zināms, lūgums sekot līdzi Lauku atbalsta dienesta mājaslapā) un ilgs vienu mēnesi. Par nākamās kārtas atvēršanu Zemkopības ministrija lems pēc tam, kad būs zināms finansējuma izlietojums 2023. gada jūnija kārtā. Atbalsta intensitāte būs līdz 50 procentu no apdrošināšanas prēmijas attiecināmajiem izdevumiem, bet ne vairāk kā 50 euro par vienu hektāru vai vienu liellopu vienību.

Ja pēdējais maksājums par polisi ir paredzēts augustā, iesakām to nomaksāt jūnijā un pieteikties atbalstam, jo iespējams, ka nākamā kārta tiks atvērta tikai 2024.gadā. Ja attiecīgā polise ir spēkā vismaz vēl 2024.gada 1.janvārī, tad to var iesniegt uz atbalstu arī 2024.gada kārtā.

2023-05-22