Vecumnieku novads

Informatīvs seminārs - Integrētā augu aizsardzība un nodokļu piemērošana meža un lauku apsaimniekošanā

ntegrētā augu aizsardzība Latvijā – ieviešanas vēsture, šodienas aktualitātes, nākotnes redzējums. Būtiskākie jaunumi iedzīvotāju ienākuma nodoklī un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ienākums no lauksaimniecības zemes atsavināšanas, sezonas laukstrādnieku ienākums un ar nodokli neapliekamie ienākumi. Par nodokļu piemērošanu fizisko personu veiktajiem darījumiem ar kokmateriāliem. Aktualitātes 2015.gadā mikrouzņēmumu nodokļa jautājumos

Informatīvs seminārs - Integrētā augu aizsardzība un nodokļu piemērošana meža un lauku apsaimniekošanā

Integrētā augu aizsardzība Latvijā – ieviešanas vēsture, šodienas aktualitātes, nākotnes redzējums. Būtiskākie jaunumi iedzīvotāju ienākuma nodoklī un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ienākums no lauksaimniecības zemes atsavināšanas, sezonas laukstrādnieku ienākums un ar nodokli neapliekamie ienākumi. Par nodokļu piemērošanu fizisko personu veiktajiem darījumiem ar kokmateriāliem. Aktualitātes 2015.gadā mikrouzņēmumu nodokļa jautājumos

Izglītojošais seminārs - Kā rīkoties, ja lauksaimniecības zeme aizaugusi ar kokiem

Grozījumi Meža likumā. Kas izdevīgāk, mežs vai plantāciju mežs? Kā fiksēt dabā izveidojušos mežaudzi
Procesuālā kārtība zemes lietošanas veida maiņai. Atmežošana
Kritēriji daļēji aizaugušu platību atzīšanai par mežu vai plantāciju mežu
Ar kokiem aizaugušo nemeža zemju izvērtēšana Vecumnieku novada Bārbeles pagasta īpašumā „Liniņi’

Lapas

Subscribe to RSS - Vecumnieku novads