Varakļānu novads

Informatīvs seminārs Varakļānu nov. | Aktualitātes lauku saimniekiem un privāto meža īpašniekiem meža apsaimniekošanā, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem MKPC

Aktualitātes no VMD: obligātā meža atjaunošana, meža inventarizācija, datu aktualizācija, egļu astoņzobu mizgrauža izplatība Latvijā un Eiropā.Riska audzes, aizsardzības iespējas un praktiski ieteikumi.Pieredze un diskusijas, Aktualitātes lauku saimniekiem (nosacījumi platību maksājumu saņemšanā,lauku bloku precizēšana, izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos. Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2020.

Informatīvs seminārs / Aktualitātes lauku saimniekiem un privāto meža īpašniekiem meža apsaimniekošanā, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem MKPC

Aktualitātes lauku saimniekiem (nosacījumi platību maksājumu saņemšanā, lauku bloku precizēšana, izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos). Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2020. gadā (Zināšanu pārneses pasākumi:
arodapmācību projekts- mācību iespējas par meža tēmām,konsultāciju projekts, meža apmeklējumu projekts.) ES atbalsta pasākumu realizācija meža īpašniekiem . Aktualitātes no VMD: - obligātā meža atjaunošana; - meža
inventarizācija, datu aktualizācija ; - egļu astoņzobu mizgrauža izplatība Latvijā un Eiropā, aizsardzības iespējas un praktiski ieteikumi.

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai 2019. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Likumdošanas izmaiņas.

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiem
Apakštēma: Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai 2019. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Likumdošanas izmaiņas.

Norises vieta: Jaunatnes iela 14, Murmastiene, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads
Datums: 15.03.2019.
Gr. nr. 4 Ma-S

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās.
Apakštēma: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

Norises vieta: Jaunatnes iela 14, Murmastiene, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads

Datums: 01.03.2019.

Gr. nr. 3 Ma-S

Madonas nodaļas vadītāja: Aija Vīgnere tel. 28675443 aija.vignere@llkc.lv

Kontaktinformācija: Janīna Grudule, Varakļānu novada Lauku attīstības konsultante, tālr. 26543747

Informatīvs seminārs Varakļānos |Valsts un ES atbalsts lauku saimniekiem, uzņēmējiem un meža īpašniekiem 2019. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi

Aktualitātes lauku saimniekiem (nosacījumi platību maksājumu saņemšanā, lauku bloku precizēšana, izmaiņas nodokļu normatīvajos ktos). ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2019. gadā, 6. kārta (11.03.-05.04.2019.) Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību
projekts ( mācību iespējas par meža tēmām) konsultāciju projekts, meža apmeklējumu projekts. Ko darīt ar aizaugušām l./s.
zemēm? Iespējas un izaicinājumi.

Lapas

Subscribe to RSS - Varakļānu novads