Varakļānu novads

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs Uzņēmējdarbības uzsākšanas un ražošanas efektivitātes celšana. Priekšnosacījumi kvalitatīvas un veselīgas ražas ieguvei bioloģiskajā dārzeņkopībā

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs
Tēma: Uzņēmējdarbības uzsākšanas un ražošanas efektivitātes celšana
Nosaukums: Priekšnosacījumi kvalitatīvas un veselīgas ražas ieguvei bioloģiskajā dārzeņkopībā.

Varakļāni | Informatīvais seminārs "MKPC darbība, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem. Aktualitātes mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā rudenī."

MKPC, tā darbība. Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2020. gadā. Rudens – jaunaudžu kopšanas un aizsardzības pret dzīvnieku bojājumiem laiks. Iespējas un risinājumi.

Informatīvs seminārs Varakļānu nov. | Aktualitātes lauku saimniekiem un privāto meža īpašniekiem meža apsaimniekošanā, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem MKPC

Aktualitātes no VMD: obligātā meža atjaunošana, meža inventarizācija, datu aktualizācija, egļu astoņzobu mizgrauža izplatība Latvijā un Eiropā.Riska audzes, aizsardzības iespējas un praktiski ieteikumi.Pieredze un diskusijas, Aktualitātes lauku saimniekiem (nosacījumi platību maksājumu saņemšanā,lauku bloku precizēšana, izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos. Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2020.

Informatīvs seminārs / Aktualitātes lauku saimniekiem un privāto meža īpašniekiem meža apsaimniekošanā, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem MKPC

Aktualitātes lauku saimniekiem (nosacījumi platību maksājumu saņemšanā, lauku bloku precizēšana, izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos). Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2020. gadā (Zināšanu pārneses pasākumi:
arodapmācību projekts- mācību iespējas par meža tēmām,konsultāciju projekts, meža apmeklējumu projekts.) ES atbalsta pasākumu realizācija meža īpašniekiem . Aktualitātes no VMD: - obligātā meža atjaunošana; - meža
inventarizācija, datu aktualizācija ; - egļu astoņzobu mizgrauža izplatība Latvijā un Eiropā, aizsardzības iespējas un praktiski ieteikumi.

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai 2019. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Likumdošanas izmaiņas.

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiem
Apakštēma: Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai 2019. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Likumdošanas izmaiņas.

Norises vieta: Jaunatnes iela 14, Murmastiene, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads
Datums: 15.03.2019.
Gr. nr. 4 Ma-S

Lapas

Subscribe to RSS - Varakļānu novads