Valkas novads

Pamatapmācības 2 reģistrācijas klases AAL lietotājiem apliecības iegūšanai

Pamatapmācības 2 reģistrācijas klases AAL lietotājiem apliecības iegūšanai, līdzi jāņem fotogrāfija( 3x4cm) Mācības notiks 04.03.,05.03 un 09.03.(mācības un pārbaudījums apliecību iegūšanai).
informācija un pieteikšanās: augkopības konsultante Ilona Krūmiņa t.29341748 vai e-pasts ilona.krumina@llkc.lv

Jaunākās atziņas tomātu, paprikas un ķirbju audzēšanā.

SIA LLKC Valkas nodaļa organizē semināru par jaunumiem tomātu, paprikas, ķirbju un garšaugu “pasaulē”. Semināra laikā tiks prezentēta Dārzniecības NESLINKO pieredze šķirņu tomātu audzēšanā
- par siltumnīcām, nojumēm un vēdināšanu
- par augsni un tās atveseļošanu
- par tomātu stādīšanu un kopšanu
- par laistīšanu un papildus mēslošanu
- par aizsardzību pret slimībām
- kā izaudzēt veselīgus un ražot spējīgus tomātu stādus
- dažādi jautājumi

Lektore Elga Bražūne, Dārzniecības NESLINKO vadītāja

Informatīvs seminārs - Krājas kopšanas cirtes, Aktualitātes un jaunumi.

Seminārā: Eiropas savienības atbalsta aktualitātes meža īpašniekiem. Krājas kopšanas cirte /KKC/ - izvēle, plānošana dažādās audzēs, cirtes intensitāte un dabas aizsardzības prasības veicot krājas kopšanas cirtes. Koku ciršanas noteikumi un dabas aizsardzības prasības krājas kopšanas cirtēs. Dabas aizsardzības prasības krājas kopšanas cirtēs.

Lapas

Subscribe to RSS - Valkas novads