Valkas novads

Nozares speciālistu līmeņa mācību kurss Valkā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Valmieras birojs aicina uz arodapmācībām „Nozares speciālistu līmeņa mācību kurss”, kuras 100% apmērā finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

Mācību ietvaros varēs apgūt trīs tēmas: lauku uzņēmējdarbības veicināšana (uzņēmuma dibināšana, uzņēmējdarbības formas, grāmatvedība un finanšu vadība) ražošanas plānošana, lauku sētas un ražošanas objektu labiekārtošana.

 Mācību ilgums 60 stundas: 30 teorētiskās un 30 praktiskās nodarbībās, kursu nobeigumā tiks izsniegts sertifikāts.

Pamatapmācības 2 reģistrācijas klases AAL lietotājiem apliecības iegūšanai

Pamatapmācības 2 reģistrācijas klases AAL lietotājiem apliecības iegūšanai, līdzi jāņem fotogrāfija( 3x4cm) Mācības notiks 04.03.,05.03 un 09.03.(mācības un pārbaudījums apliecību iegūšanai).
informācija un pieteikšanās: augkopības konsultante Ilona Krūmiņa t.29341748 vai e-pasts ilona.krumina@llkc.lv

Jaunākās atziņas tomātu, paprikas un ķirbju audzēšanā.

SIA LLKC Valkas nodaļa organizē semināru par jaunumiem tomātu, paprikas, ķirbju un garšaugu “pasaulē”. Semināra laikā tiks prezentēta Dārzniecības NESLINKO pieredze šķirņu tomātu audzēšanā
- par siltumnīcām, nojumēm un vēdināšanu
- par augsni un tās atveseļošanu
- par tomātu stādīšanu un kopšanu
- par laistīšanu un papildus mēslošanu
- par aizsardzību pret slimībām
- kā izaudzēt veselīgus un ražot spējīgus tomātu stādus
- dažādi jautājumi

Lektore Elga Bražūne, Dārzniecības NESLINKO vadītāja

Informatīvs seminārs - Krājas kopšanas cirtes, Aktualitātes un jaunumi.

Seminārā: Eiropas savienības atbalsta aktualitātes meža īpašniekiem. Krājas kopšanas cirte /KKC/ - izvēle, plānošana dažādās audzēs, cirtes intensitāte un dabas aizsardzības prasības veicot krājas kopšanas cirtes. Koku ciršanas noteikumi un dabas aizsardzības prasības krājas kopšanas cirtēs. Dabas aizsardzības prasības krājas kopšanas cirtēs.

Lapas

Subscribe to RSS - Valkas novads