Tukuma novads

Efektīvas saimniekošanas nosacījumi kartupeļu un lauka dārzeņu audzēšanā

SIA LLKC Tukuma nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs  

Tēma: Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās

Apakštēma: Efektīvas saimniekošanas nosacījumi kartupeļu un lauka dārzeņu audzēšanā

Mērķis: Sniegt zināšanas mazajiem ražotājiem dārzeņu audzēšanas tehnoloģijās ražas palielināšanai, piemērotu šķirņu izvēlē pārstrādei un ES finansējuma piesaistē

Kontaktinformācija: t. 28381255 – Sarma Rotberga, Tukuma novada lauku attīstības konsultante

Informatīvs seminārs Tukumā - Izmaiņas Aizsargjoslu likumā. Aktualitātes ES finansējuma piesaistē. Cūku mēris un ar to saistītās medību likumdošanas izmaiņas.

Gaidāmā nākamā ES projektu kārta un tajā paredzamās likumdošanas izmaiņas. Kā rīkoties mežu īpašniekiem, kuriem netika apstiprināti projekti 1. pieteikšanās kārtā. Ūdens aizsargjoslu izdalīšanas pamatprincipi. Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm. Cūku mēra izplatības dinamika. Slimības ierobežošanas nepieciešamības diktētās izmaiņas Medību likumdošanā un kas par to jāzina meža īpašniekam. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem, semināra apkopojums

Lapas

Subscribe to RSS - Tukuma novads