Saldus novads

Izglītojošs seminārs - Baltalksnis – nezāle vai ātraudzīga koku suga? Baltalkšņu audzēšana un iespējamā nomaiņa ar citām koku sugām

Negatīvā sugu maiņa no skuju uz lapu koku audzēm – dominējoša tendence privāto īpašnieku mežos Latvijā. Paredzamais ES atbalsts šis tendences mazināšanai. Baltalksnis – visātraudzīgākā Latvijas koku suga? Dabisko baltalkšņu audžu kopšanas principi un potenciālā produktivitāte. Baltalkšņu stādījumu ierīkošana un stādījumu mērķa izvēle. Baltalkšņu izcirtumu atjaunošana ar citām koku sugām. Piemērotākās sugas šim mērķim. Paredzamais jauno mežaudžu kopšanas reižu biežums.

Izglītojošs seminārs - Baltalksnis – nezāle vai ātraudzīga koku suga? Baltalkšņu audzēšana un iespējamā nomaiņa ar citām koku sugām

Negatīvā sugu maiņa no skuju uz lapu koku audzēm – dominējoša tendence privāto īpašnieku mežos Latvijā. Paredzamais ES atbalsts šis tendences mazināšanai. Baltalksnis – visātraudzīgākā Latvijas koku suga? Dabisko baltalkšņu audžu kopšanas principi un potenciālā produktivitāte. Baltalkšņu stādījumu ierīkošana un stādījumu mērķa izvēle. Baltalkšņu izcirtumu atjaunošana ar citām koku sugām. Piemērotākās sugas šim mērķim. Paredzamais jauno mežaudžu kopšanas reižu biežums.

Izglītojošs seminārs - Baltalksnis – nezāle vai ātraudzīga koku suga? Baltalkšņu audzēšana un iespējamā nomaiņa ar citām koku sugām

Negatīvā sugu maiņa no skuju uz lapu koku audzēm – dominējoša tendence privāto īpašnieku mežos Latvijā. Paredzamais ES atbalsts šis tendences mazināšanai. Baltalksnis – visātraudzīgākā Latvijas koku suga? Dabisko baltalkšņu audžu kopšanas principi un potenciālā produktivitāte. Baltalkšņu stādījumu ierīkošana un stādījumu mērķa izvēle. Baltalkšņu izcirtumu atjaunošana ar citām koku sugām. Piemērotākās sugas šim mērķim. Paredzamais jauno mežaudžu kopšanas reižu biežums.

Seminārs cūku audzētājiem Saldū

Latvijas cūku audzētāju asociācija sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu šā gada  18.jūnijā plkst.10:00 Saldū, Viesnīcas ielā 1., 3 stāva zālē( LAD telpās), rīko semināru cūku audzētājiem.

Darba kārtība:

1. Āfrikas cūku mēris Latvijā (slimības apraksts, esošā situācija Latvijā, inficēšanās riski, slimības radītās sekas un ierobežojumi cūku novietnēm). Edvīns Oļševskis PVD
2. Kā pasargāt cūkas no Āfrikas cūku mēra - biodrošības pasākumi cūku novietnē. Uldis Eiduks veterinārārsts, LCAA konsultants

Izglītojošs seminārs- Meža atjaunošana – sākums nākotnes mežam

Kvalitatīva meža atjaunošana – pamats kvalitatīvam mežam. Meža atjaunošanas veidi – dabiskās un mākslīgā meža atjaunošana. Augsnes sagatavošanas paņēmieni . Stādīšana bez augsnes sagatavošanas. Stādāmā materiāla veidi, priekšrocības un trūkumi. Stādīšanas laiks. Meža stādīšanai paredzētie instrumenti, to praktiska pielietošana. Dažādu sugu stādījumi mežā un lauksaimniecības zemē.

Izglītojošs seminārs- Meža atjaunošana – sākums nākotnes mežam

Kvalitatīva meža atjaunošana – pamats kvalitatīvam mežam. Meža atjaunošanas veidi – dabiskās un mākslīgā meža atjaunošana. Augsnes sagatavošanas paņēmieni . Stādīšana bez augsnes sagatavošanas. Stādāmā materiāla veidi, priekšrocības un trūkumi. Stādīšanas laiks. Meža stādīšanai paredzētie instrumenti, to praktiska pielietošana. Dažādu sugu stādījumi mežā un lauksaimniecības zemē.

Informatīvs seminārs Saldū!

LLKC Saldus nodaļa aicina uz BEZMAKSAS informatīvo semināru " Par lauku attīstības aktualitātēm un pasākumiem"
KUR?
Dienvidkurzemes raģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, Viesnīcas ielā 1,Saldus.
CIKOS?
Plkst. 11:00
TĒMAS:
- 2015.gada ES tiešo maksājumu atbalsta saņemšanas nosacījumi;
- kultūraugu dažādošana, Ekoloģiskās nozīmes platības, ilggadīgo zālāju saglabāšana 2015.gadā;
- 2015.gada Lauku attīstības programmas ES tiešo maksājumu atbalsta saņemšanas nosacījumi;
- EPS funkcionalitāte un lietošana 2015.gadā.

AAL apliecības iegūšana-Saldus

Saldus konsultāciju birojs,

Jelgavas iela 6, Saldus

24., 27., 31. martā un 2. aprīlī, no plkst. 9:00, rīko

„Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības, darbībām ar 2.reģistrācijas augu aizsardzības līdzekļiem” iegūšanas mācības.

Līdz 20.03.2015, lūdzu, iesniegt - iesniegumu VAAD ar fotogrāfiju (3x4 cm). Iesnieguma veidlapu var saņemt Saldus konsultāciju birojā, Jelgavas iela 6, pie Kristiānas Rožulejas, tāl. 28630823; e-pasts: kristiana.rozuleja@llkc.lv

Diskusija mājražotājiem_Saldus!

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Saldus birojs sadarbībā ar Saldus rajona attīstības biedrību, Saldus novada pašvaldību un Brocēnu novada pašvaldību

25.februārī plkst. 10.00 Avotu ielā 12, laulību zālē

organizē diskusiju esošajiem un topošajiem Saldus un Brocēnu novada mājražotājiem

Diskutēsim par :
- ES atbalsta pasākuma LEADER iespējām
- mājražotāju anketēšanas rezultātiem un secinājumiem
- iespējamo kopdarbību, lai atvieglotu produkcijas realizācijas iespējas
- nepieciešamo atbalstu mājražošanas uzsākšanai un attīstībai

Lapas

Subscribe to RSS - Saldus novads