Salacgrīvas novads

Zvejas tiesību normatīvo aktu pielietojums iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu zvejā. Zvejas produktu apstrādes, pārstrādes uzņēmuma izveide un reģistrēšana Pārtikas un veterinārajā dienestā.

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Limbažu nodaļa, ZST pasākumu ietvaros, 17.novembrī organizē izglītojošo semināru.

Semināra mērķis-informēt Salacgrīvas zivsaimniekus un citus interesentus par Zvejas tiesību normatīvo aktu pielietojumu iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu zvejā. Zvejas produktu apstrādes, pārstrādes uzņēmuma izveidi un reģistrēšanu Pārtikas un veterinārajā dienestā.

Plašāka informācija: Jānis Kravalis, ZST konsultants, mob.t.: 27763321, e-pasts: janis.kravalis@llkc.lv

Zivsaimniecības tradīciju saglabāšana mūsdienās ar domu par nākamajām paaudzēm

Šī gada 21.septembrī SIA LLKC Siguldas nodaļa Carnikavas pamatskolas skolēniem organizē braucienu “Zivsaimniecības tradīciju saglabāšana mūsdienās ar domu par nākamajām paaudzēm”. Brauciens notiek ZST aktivitātē “Zivsaimniecības popularizēšana skolās”.
Plašāka informācija: Jānis Kravalis, ZST konsultants, mob.t.: 27763321, e-pasts: janis.kravalis@llkc.lv

Informatīvais seminārs " Uzņēmējdarbības attīstības iespējas zivsaimniecībā, atbalsta veidi, problēmu risinājumi nozarē "

Šī gada 17.maijā SIA LLKC Limbažu nodaļa organizē informatīvo semināru " Uzņēmējdarbības attīstības iespējas zivsaimniecībā, atbalsta veidi, problēmu risinājumi nozarē ". Seminārs notiks Liepupes pagasta tautas namā, „Mežgravas”, Dunte, Salacgrīvas novads, sākums plkst.11:00.

Semināra programma:
11:00 – 11:30 Atbalsts zivsaimniecībai no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) (lektors: Armands Stahovskis, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja vietnieks) ;

Informatīvs seminārs Salacgrīvā - ES atbalsta pasākums „ Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā.”

Es atbalsta pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” paredzamie ES atbalsti meža īpašniekiem . ES atbalsta veidlapu ( MAAPP un projekta iesnieguma) aizpildīšana un iesniegšana. Aktuālie jautājumi VMD. Diskusijas, individuālas konsultācijas.

EJZF atbalsta iespējas zivsaimniecības nozarei jūras piekrastē. Salacgrīvas novads.

Semināra laikā ZM zivsaimniecības speciālisti iepazīstinās ar Rīcības programmmu zivasaimniecības attīstībai 2014. - 20120. gadam. LAD par atbalsta pasākumiem. Kā arī Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijas darbība 2014. - 2020. gadam. Dalību seminārā pieteikt līdz 5. oktobrim 29427095 Jānis Eizenbergs.

Pieredzes apmaiņas brauciens "Ezeru un dīķu apsaimniekošanas pieredze, zivju audzēšana un produkcijas realizācijas iespējas"

SIA LLKC Limbažu nodaļa organizē pieredzes apmaiņas braucienu uz Engures un Kuldīgas novadiem. Brauciena laikā apmeklēsim Kaņieru ezeru, kur Kristaps Didže pastāstīs par apsaimniekošanu un zivju resursu atjaunošanu. Lapmežciemā I.K. Reinis iepazīstinās ar ražotni, kur mājas apstākļos kūpina zivis. Kuldīgas novada Rimzātu īpašnieks dalīzsie pieredzē dīķu apsaimniekošanā.
Tā kā vietu skaits ierobežots, tad pieteikšanās obligāta.

Lapas

Subscribe to RSS - Salacgrīvas novads