Rojas novads

Zivsaimniecības popularizēšana Rojas skolā

LLKC Talsu nodaļa 22.septembrī Rojas vidusskolas skolēniem organizē aktivitāti "Zivsaimniecības popularizēšana skolās" - Zvejniecības tradīciju apguve.

Skolēni iepazīsies ar zivju pārstrādi un sterilizēto zivju konservu ražošanu uzņēmumā "Sabiedrība IMS", zvejas produktu ražošanu mājas apstākļos aplūkos un praktiskas nodarbības zvejas tradīciju apguvē veiks zvejnieku sētā "Dieniņas", par karpu un storu audzēšanu uzzinās "Rideļu dzirnavās", informāciju par zivju un dekoratīvo dīķu ierīkošanu iegūs uzņēmumā "Laumas parks".

Mācību un pieredzes apmaiņas brauciens “Zivsaimniecības uzņēmumu pilna ražošanas cikla organizēšanas metodes, nozares nevalstiskās organizācijas izveidošana un darbības pilnveidošana Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastē”

05.07.2016 notiks SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Siguldas nodaļas rīkotais mācību un pieredzes apmaiņas brauciens “Zivsaimniecības uzņēmumu pilna ražošanas cikla organizēšanas metodes, nozares nevalstiskās organizācijas izveidošana un darbības pilnveidošana Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastē” Norises vieta: Rojas, Dundagas un Ventspils novadi
Zivsaimnieki iepazīsies ar IK "Dalle " darbību un pieredzi ražošanas cikla organizēšanā, kā arī SIA "Pie Andra Pitragā" pieredzi zivju apstrādē un tūristu uzņemšanā.

Informatīvais seminārs Rojā - Paredzamais ES atbalsts meža īpašniekiem.

Paredzamais ES atbalsts meža īpašniekiem. Atbalsta veidi un saņemšanas nosacījumi. Praktiski ieteikumi, īstenojot pasākumus audžu nomaiņai un neizmantojamo zemju apmežošanai, meža apsaimniekošanas plāna un projekta sagatavošanai. Diskusija, atbildes uz jautājumiem. Individuālās konsultācijas. Semināra noslēgums

Subscribe to RSS - Rojas novads