Rēzekne

Rēzekne | Projektu konkurss Kaunatas pagastu apvienības iedzīvotājiem un organizācijām

Biedrība “Rāznas nacionālā parka biedrība” izsludina projektu konkursu Kaunatas pagastu apvienības iedzīvotājiem un organizācijām (jauniešu centriem, skolām, kultūras namiem utml.).

Konkursā tiek piešķirts finansējums līdz 600 eiro sekojošiem mērķiem:

* Infrastruktūras sakārtošana;
* Inventāra iegāde;
* Kaunatas pagastu apvienības tēla popularizēšana un atpazīstamība;
* Moderno tehnoloģiju ieviešana.

Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11

Sadarbības projekta mērķis ir veicināt velotūrisma attīstību Austrumlatvijas reģionā, marķējot velo maršrutu „EuroVelo11”, tādejādi popularizējot Austrumlatviju kā Eiropas velo tūrisma galamērķi, sekmējot klimata pārmaiņu mazināšanos, ceļojot „zaļi” un sekmējot uzņēmējdarbības attīstību velomaršruta pieguļošajās teritorijās.

Seminārs uzņēmējiem, darba devējiem Rēzeknē

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs aicina uz informatīvu semināru “Uzņēmējdarbības vides regulējums. Biežāk pieļautās kļūdas” uzņēmumu, organizāciju pārstāvjus, lai saņemt aktuālo informāciju par valsts normatīvā regulējuma aktualitātēm, izmaiņām un tematiskās pārbaudēs biežāk konstatētajām nepilnībām. Papildus tiks sniegta informācija par būtiskākajām prasībām uzņēmumiem pretendējot uz Latgales Speciālās ekonomiskās zonas nodokļu atlaidēm.

Seminārā kā lektori piedalās:

Seminārs kokapstrādes nozares uzņēmējiem

Latgales uzņēmējdarbības centras un BM TRADE Latvija organizē semināru kokapstrādes uzņēmumiem, kas notiks plkst. 10.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 95.
Seminārs par uzņēmuma konkurētspējas pieaugumu ieviešot kvalitātes standartus, kā arī par minimālajām prasībām konstrukciju materiālu ražošanā un tirdzniecībā.

Pasākums ir bezmaksas

Pielikumā pasākuma darba kārtība un pieteikšanās kārtība

Lapas

Subscribe to RSS - Rēzekne